27 września 1808 roku miał miejsce zjazd w Erfurcie

Było to spotkanie zorganizowane przez cesarza Napoleona z carem Aleksandrem I w stolicy Księstwa Erfurckiego podległego Francji. W zjeździe uczestniczyli również władcy państw wchodzących w skład Związku Reńskiego.

Najważniejszym postanowieniem kongresu było rosyjskie przyrzeczenie o pomocy militarnej w przypadku agresji Austrii, za co Rosjan wynagrodzono pewnymi koncesjami. Jednak nawet w oczach Napoleona spotkanie miało raczej charakter reprezentacyjny i nikt nie wierzył w szczerość carskich zobowiązań, co potwierdziła wojna z Austrią w 1809r.

(Erfurt, wikipedia.org)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*