28 czerwca 1919 roku został podpisany traktat wersalski, który kończył I wojnę światową

Tego dnia 1919 roku został podpisany traktat wersalski, który kończył I wojnę światową

Traktat Wersalski został podpisany pomiędzy przegranymi w tej wojnie Niemcami a koalicją Entanty i państwami sprzymierzonymi. Niemcy w jego wyniku zostały zmuszone do ograniczenia sił zbrojnych oraz zapłacenia wysokich odszkodowań. Dodatkowo utraciły na rzecz Francji – Alzację i Lotaryngię, Danii – płn. Szlezwiku, a Litwie okręgu Kłajpedy ( te dwa ostatnie terytoria wskutek plebiscytu). 

Polska uzyskała od Niemiec Pomorze Gdańskie bez samego miasta Gdańska, Wielkopolskę i Kujawy. O terenach Śląska miał rozstrzygnąć plebiscyt. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, którzy złożyli w jej imieniu swoje podpisy.

Comments are closed.