28 listopada 1943 roku rozpoczęła się konferencja w Teheranie

Konferencja w Teheranie była pierwszym spotkaniem przywódców wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Jej celem było uzgodnienie wspólnych przedsięwzięć politycznych, wojskowych i gospodarczych w związku z nową sytuacją, powstała po przejęciu inicjatywy strategicznej przez wojska państw koalicji antyhitlerowskiej i zarysowującą się perspektywą zakończenia II wojny światowej. Udział w konferencji wzięli: W. Churchill (Wielka Brytania), F.D. Roosevelt (Stany Zjednoczone) i J. Stalin (ZSRS) oraz przedstawiciele sztabów generalnych tych państw. Podczas konferencji zadecydowano o zorganizowaniu II frontu, który miał wyruszyć z Normandii w maju 1944 r., ustalono zasady współpracy Naczelnego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych z Naczelnym Dowództwem Radzieckich Sił Zbrojnych, uzgodniono zwiększenie pomocy dla partyzantów Josipa Broz-Tito w Jugosławii. Uznano, że korzystnie byłoby zaangażować Turcję po stronie aliantów oraz że Iran i Austria po zakończeniu wojny uzyskają niepodległość. Przedstawiono także projekt przesunięcia wschodnich granic Polski na linię Curzona, a zachodnich na linię Odry. Włączono też ziemie polskie w obszar planów strategicznych ZRSR. Postanowień w sprawie Polski nie ogłoszono i nie poinformowano o nich rządu RP na uchodźstwie. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie Niemiec (Stalin był przeciwny podziałowi tego państwa). Konferencja zakończyła się 1 grudnia 1943 r.


(Na zdjęciu „wielka trójka”, od lewej: Stalin, Roosevelt, Churchill. Fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*