28 września 1651 roku została zawarta ugoda w Białej Cerkwi

Ugoda w Białej Cerkwi była traktatem zawartym przez Koronę i Kozaczyznę, kończącą powstanie pod wodzą Chmielnickiego. Traktat zakładał zmniejszenie rejestru kozackiego do 20 tysięcy i ograniczenie swobody poruszania się Kozaków do województwa kijowskiego. Strona polska uzyskała natomiast prawo powrotu do swoich majątków utraconych podczas powstania. Ponadto samemu Chmielnickiemu zabroniono kontaktów – a tym bardziej kolejnych sojuszy – z Chanatem Krymskim oraz odebrano mu prawo prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. Ugoda białocerkiewska dawała również wolność wyznaniową unitom a także gwarantowała pozostawienie w rękach prawosławnych posiadanych przez nich obiektów kultu.

(ruiny dworu Branickich w Białej Cerkwii)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*