29 grudnia 1655 roku szlachta polska z inicjatywy Stefana Czarnieckiego wraz z hetmanami Stanisławem Rewerą Potockim i Stanisławem Lanckorońskim zawiązuje konfederację tyszowiecką

Miało to miejsce podczas II wojny północnej, tzw. „potopu szwedzkiego”.
Głównym jej postanowieniem było wypowiedzenie posłuszeństwa oraz wystąpienie zbrojne przeciwko królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi.

Szlachta polska niezadowolona z poczynań króla Szwecji, któremu zaprzysięgła wierność, a który postępował jak w kraju podbitym zdecydowała się wrócić pod berło króla Jana II Kazimierza.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*