29 stycznia 1919 roku Roman Dmowski przedstawił na konferencji w Paryżu polskie postulaty odnośnie do granicy polskiej po I wojnie światowej

Dmowski, jako przywódca Komitetu Narodowego Polskiego, reprezentował Polskę na konferencji paryskiej. Na posiedzeniu Rady Dziesięciu (szefowie rządów i ministrowie spraw zagranicznych USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii) wygłosił 5 – godzinne przemówienie, które dotyczyło całości polskich granic. Przemówienie od razu tłumaczył na język francuski i angielski, gdyż nie miał zaufania do obcych tłumaczy, którzy wcześniej niedokładnie przekładali jego słowa. Linia proponowanych granic nazywana jest dzisiaj linią Dmowskiego, miała ona obejmować tereny całego Górnego Śląska, Pomorza Gdańskiego (wraz z Gdańskiem), Warmii i Mazur, Litwy, wsch. Białorusi, zach. Polesia, zach. Wołynia, Podola i Żytomierszczyzny. Zdaniem niektórych komentatorów, zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, logiką wywodu i znajomością tematu.

Linia Dmowskiego. Źródło: Wikimedia Commons
Linia Dmowskiego. Źródło: Wikimedia Commons

One Comment

 1. Małgorzata Mastalerz-Krystjańc

  Według tej mapy postulaty przedstawione przez Dmowskiego w Paryżu –
  dotyczące granicy zachodniej w jej północnym odcinku – zostały
  spełnione. (tak intuicyjnie, bo legendy do mapy nie ma)
  A przecież tak nie było. Linia Dmowskiego faktycznie szła na wschód od
  Słupska, ale nie aż tak daleko. Polski projekt włączał do Polski powiaty
  bytowski, lęborski i część słupskiego

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*