3 sierpnia 1775 roku caryca Katarzyna II wydała manifest o likwidacji Siczy Zaporoskiej

„Ziemie kozackie przyłączono częściowo do guberni noworosyjskiej, a częściowo do azowskiej. Wprowadzono rosyjską administrację i sądownictwo, zlikwidowano skarb wojskowy, zatarto wszelkie ślady autonomii. Zaporoże stało się częścią składową państwa rosyjskiego. Większość Kozaków zamieniono w chłopstwo, część wcielono do różnych pułków rosyjskich bądź osiedlono na nowych terenach”

Manifest Katarzyny II brzmiał — „Sicz Zaporoska została zniszczona z wykluczeniem na przyszłe lata i samej nazwy zaporoskich Kozaków (…) na rozkaz nasz przez postępki swoje (…) i okazane przez Kozaków nieposłuszeństwo wobec naszych najwyższych rozkazów”

Sicz została zlikwidowana, a używanie nazwy „Kozaków Zaporoski” było uznawane za obrazę majestatu carskiego. Starszyzna kozacka została skazana na więzienie lub zesłana

I tak oto dwa narody, które działały na początku razem pod jedną koroną, nie potrafiąc się porozumieć, skoczyły sobie do gardła i popadły w poddaństwo państwa, z którym razem wojowały przez wieki.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*