Aleksander Wielopolski

30 grudnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski

Aleksander Wielopolski urodził się w 1803 roku. Odbył studia prawnicze w Warszawie, Paryżu i Getyndze. Odbył misję dyplomatyczną do Londynu w czasie powstania listopadowego. Pod wpływem okrucieństw w Galicji napisał „List szlachcica polskiego do ks. Metternicha”, w którym postulował oparcie Polski o Imperium Rosyjskie. W 1861 roku został dyrektorem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych. Ukrócił samowolę urzędników carskich, zastępował ich Polakami. Reformował system administracji, oczynszował chłopów. W 1862 roku został Naczelnikiem Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego. Na skutek informacji o planowaniu powstania zarządził brankę, czyli pobór do wojska rosyjskiego. W tej sytuacji wybuchło powstanie styczniowe. Wielopolskiemu towarzyszyło przekonanie, że uda się szybko zdławić rewolucję. Stracił zaufanie cara i został zdymisjonowany. Resztę życia spędził w Dreźnie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*