30 grudnia 1888 roku w Krakowie urodził się Eugeniusz Kwiatkowski – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej

Eugeniusz Kwiatkowski ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. Działał w „Zarzewiu” (młodzieżowej organizacji niepodległościowej), a następnie w Legionach. Po I wojnie światowej wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej, a w 1926 r. został dyrektorem Fabryki Azotów w Chorzowie. W latach 1926-30 był ministrem przemysłu i handlu – rozpoczął wtedy budowę portu w Gdyni, przyczynił się do rozwoju polskiej floty handlowej i rozbudowy zakładów azotowych w Mościcach. W 1935 r. został ministrem skarbu i wicepremierem – rozpoczął wtedy tworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Mościckiego. We wrześniu 1939 r. został internowany w Rumunii, gdzie pozostał do końca wojny. Po wojnie angażował się w prace przy odbudowie kraju. W latach 1945-47 był kierownikiem delegatury Rządu Jedności Narodowej ds. Odbudowy Wybrzeża. Później został zmuszony przez komunistów do odejścia z pracy, gdyż jego koncepcje utworzenia na Pomorzu silnego sektora gospodarczego wiążącego Polskę ze światem nie pasowały do scentralizowanej gospodarki biurokratycznej. Po otrzymaniu zakazu stałego przebywania na Wybrzeżu osiadł w Krakowie, gdzie zmarł 22 sierpnia 1974 r.

Na zdjęciu Eugeniusz Kwiatkowski przed 1931 rokiem. Fot. Wikimedia

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*