Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

31 grudnia 1435 roku królestwo polskie zawarło z Zakonem krzyżackim pokój w Brześciu Kujawskim

31 grudnia 1435 roku królestwo polskie zawarło z Zakonem krzyżackim pokój w Brześciu Kujawskim

Postawienia pokoju mówiły o tym, iż Zakon miał zrezygnować z przymierza ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą oraz uznać Zygmunta Kiejstutowica jako nowego wielkiego księcia.

Zastrzeżeniem było, iż żadna władza cesarska czy papieska nie może podważyć tego traktatu.

W sprawach terytorialnych traktat brzeski utrzymywał w mocy postanowienia wcześniejszego traktatu mełneńskiego, a za jego złamanie zakon krzyżacki miał zapłacić karę 9500 złotych węgierskich.

PartnerzyPrzewiń do góry