31 lipca 1666 roku została zawarta ugoda w Łęgonicach kończącą rokosz Lubomirskiego

Rokosz wzniecony w 1665 roku w obronie złotej wolności, przez hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, sprzeciwiającego się polityce króla Jana II Kazimierza Wazę zmierzającej do wzmocnienia władzy królewskiej i przeprowadzenia elekcji vivente rege.
Ostateczne Lubomirski przeprosił króla i miał udać się na wygnanie. Utracił wszelkie godności, lecz odzyskał dobra dziedziczne. Rokoszanie zostali objęci amnestią, a król zobowiązał się wycofać z projektu dotyczącego elekcji nowego władcy za swojego życia.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*