Aleksy Komnen

4 kwietnia 1081 roku Aleksy Komnen przyjął koronę cesarstwa bizantyjskiego

Aleksy Komnen urodził się około 1048 roku jako syn Jana Komnena i Anny Dylasseny. Tron objął w wyniku zamachu stanu, wykorzystując przy tym poparcie udzielone przez braci: Izaaka i Adriana. Aleksy jako nowy cesarz Bizancjum musiał stawić czoła wielu wrogom. Kraj najeżdżały w tym czasie plemiona Połowców, Słowian Południowych, Kumanów i Normanów. Sytuację wewnętrzną pogarszało też pojawianie się licznych sekt religijnych, takich jak bogomilcy, paulicjanie i manichejczycy. Skomplikowany system militarnych sojuszy i karkołomna gra polityczna pozwoliła Aleksemu na pokonanie po kolei wszystkich przeciwników zewnętrznych i zakończenie wewnętrznych spisków kół wojskowych i senatorów. W roku 1096 udzielił poparcia pierwszej krucjacie, zmuszając jednocześnie krzyżowców do złożenia hołdu lennego i złożenia obietnicy zwrócenia wszystkich wywalczonych ziem Bizancjum.

Aleksy I Komnen zmarł 15 sierpnia 1118 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*