New Deal

4 stycznia 1939 roku Franklin Delano Roosevelt ogłosił zakończenie programu New Deal

Program New Deal został uruchomiony w latach 1933 -1939 miał za zadanie przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu z lat 1929 – 1933.

Kryzys z lat 29 -33 XX wieku, który rozpoczął się od tzw. Czarnego czwartku na Wall Street, kiedy gwałtownie runęły ceny praktycznie wszystkich akcji, co pociągnęło za sobą serię bankructw najpotężniejszych wówczas firm i korporacji. Spowodował również wzrost zadłużeń firm i państw, stosujących mechanizmy tzw. standardu złota, czyli wymienialności walut na złoto. Był jak dotąd największym kryzysem gospodarki kapitalistycznej z jakim mieliśmy do czynienia. Objął praktycznie wszystkie sfery gospodarcze całego kapitalistycznego wówczas świata. Kryzys ten ominął jedno państwo na świecie – ZSRR. Według niektórych współczesnych ekonomistów i historyków, wielki kryzys i jego skutki w Europie, był powodem zmiany władzy w Niemczech i dojścia do władzy NSDAP.

Jedną z metod przeciwdziałania kryzysowi, ogłoszona przez prezydenta Roosevelta jako program społeczno – gospodarczy New Deal, a szeroko popularyzowaną przez keynesistów, była ingerencja państwowa w gospodarkę, co w USA przedstawiło się m.in. jako zatrudnianie osób bezrobotnych przy masowo organizowanych inwestycjach państwowych, np. budowę sieci autostrad, budynków publicznych i lotnisk, pomoc przeznaczona dla rolników w postaci np. umorzeń długów, promocja sztuki czy rozwój budownictwa socjalnego. Jako elementy wpływające na przeciwdziałanie kryzysowi wprowadzono m. in. prawo pracy ( w Polsce obowiązujące notabene już od 1919 r.), co spowodowało ostry spór z producentami i pracodawcami, a otworzyło drogę do tworzenia i wzmacniania pozycji związków zawodowych.
New Deal pomógł w likwidacji skutków kryzysu i dał silny impuls, w połączeniu z wybuchem II wojny światowej, do gospodarczego rozwoju Stanów Zjednoczonych.

Marcin Lis

One Comment

  1. Teoretycznie standard złota zapobiega nadmiernemu zadłużeniu, ale po powstaniu Banku Centalnego to przestało działać. Lata 20-te to wzrost zadużenia prywatnego i bańka giełdowa, a po 1929r nastąpiła eksplozja długu państwowego.

    W ZSRR nie było Wielkiego Kryzysu? A jak nazwać Wielki Głód – wywołany sztucznie przez komunistyczne władze ZSRR klęska głodu w latach 1932–1933 kiedy zmarło od 3 do 12 mln ludzi?

    WK spowodował dyktatorskie rządy w wielu krajach, także w Polsce.

    Wpływ New Deal na poprawę koniunktury jest dyskusyjny. Wzrost obciążeń podatkowych, biurokracji i regulacji, wzrost długu publicznego, spowodował poważne obciążenie gospodarki. Topienie i zakopywanie żywności, niefeektywne inwestycje, zakazy i nakazy utrudniało normalne funkcjonowanie. Dopiero likwidacja instytucji New Dealu po II w. św. przyczyniło się do trwałego rozwoju w Ameryce.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*