5 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii podjęło decyzję o wymordowaniu ok. 25 tysięcy polskich jeńców wojennych

Decyzja dotyczyła polskich jeńców, którzy przebywali w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniów przetrzymywanych na wschodnich terenach przedwojennej Polski. Egzekucji ofiar uznawanych za wrogów władzy sowieckiej dokonała policja polityczna NKWD. Jeńców mordowano strzałami w tył głowy z broni krótkiej. 

(Na zdjęciu: Masowy grób oficerów – ekshumacja 1943. Źródło zdjęcia: Wikipedia).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*