5 stycznia 1942 roku powstała Polska Partia Robotnicza (PPR)

PPR utworzona została w Warszawie z inicjatywy komunistów polskich przerzuconych z ZSRS (m.in. M. Nowotko, P. Finder, M. Fornalska, B. Mołojec) tzw. Grupa Inicjatywna.

Program PPR został nakreślony w pierwszej odezwie wydanej w styczniu 1942 roku. Nawoływano w niej do stworzenia frontu narodowego, podjęcia natychmiastowej, czynnej walki z okupantem oraz podkreślano doniosłą rolę ZSRS w zmaganiach z hitlerowskimi Niemcami.

Ciekawą próbą rekonstrukcji początków działania PPR jest spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji pt. „Mord założycielski” w reż. Macieja Pisuka i Pawła Raginisa

Paulina Lenart

(Na zdjęciu Marceli Nowotko ps. „Marian” – pierwszy przywódca Polskiej Partii Robotniczej. Fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*