Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

6 grudnia 1240 rozpoczęła się mongolska inwazja na Ruś Kijowską

6 grudnia 1240 rozpoczęła się mongolska inwazja na Ruś Kijowską

W skutek czego Wielkie Księstwo Włodzimierskie utraciło niezależność polityczną na rzecz Złotej Ordy. Moment ten uważany jest powszechnie za koniec okresu Rusi Kijowskiej.

Tatarzy nie przejęli bezpośrednich rządów w podbitych księstwach. Przyznali sobie prawo każdorazowego zatwierdzania kandydata do tronu książęcego we Włodzimierzu, który z kolei pełnił funkcje zwierzchnie nad resztą książąt i miał prawo zwracania się o pomoc do chana.

PartnerzyPrzewiń do góry