Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

7 czerwca 1490 roku, na polach elekcyjnych w Rokos szlachta węgierska obwołała królem Węgier Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski

7 czerwca 1490 roku, na polach elekcyjnych w Rokos szlachta węgierska obwołała królem Węgier Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski

Magnateria jednak zanegowała wybór i sama podjęła decyzję, iż królem będzie Władysław Jagiellończyk. Wybór ten spowodował konflikt między braćmi, który przerodził się w wojnę domową.
Wojna zakończyła się porażką Jana, który w zamian za zrzeczenie się tytułu otrzymał księstwo głogowskie.

PartnerzyPrzewiń do góry