7 czerwca 1490 roku Jan Olbracht został obwołany królem Węgier

Tego dnia 1490 roku na polach elekcyjnych w Rokos szlachta węgierska obwołała królem Węgier Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski

Jan Olbracht królem Węgier został obwołany w Rokos przez szlachtę węgierską. Magnateria jednak zanegowała wybór i sama podjęła decyzję, iż królem będzie Władysław Jagiellończyk. Wybór ten spowodował konflikt między braćmi, który przerodził się w wojnę domową.

Wojna zakończyła się porażką Jana, który w zamian za zrzeczenie się tytułu otrzymał księstwo głogowskie.

Comments are closed.