7 czerwca 1846 roku car Mikołaj I Romanow wydał tzw. ukaz czerwcowy, który poprawił sytuację chłopów w Królestwie Polskim

Car wprowadził ten dekret w wyniku wydarzeń z 1846 roku w Galicji, zwanych także rabacją galicyjską, podczas których chłopi dokonywali pogromów właścicieli ziemskich, urzędników dworskich oraz księży. Wprowadzał on korzystne dla chłopów zmiany łagodzące system feudalnego ucisku. Obejmował on między innymi zakaz rugowania chłopów, czyli usuwania ich z kawałka przydzielonej ziemi oraz zniesienie darmochy, czyli prac przydzielanych chłopom dodatkowo do wykonania nie wliczanych w pańszczyznę.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*