7 czerwca 1846 roku Mikołaj I Romanow wydał tzw. ukaz czerwcowy

Tego dnia 1846 roku car Mikołaj I Romanow wydał tzw. ukaz czerwcowy, który poprawił sytuację chłopów w Królestwie Polskim

Car wprowadził ukaz czerwcowy w wyniku wydarzeń z 1846 roku w Galicji, zwanych także rabacją galicyjską, podczas których chłopi dokonywali pogromów właścicieli ziemskich, urzędników dworskich oraz księży. Wprowadzał on korzystne dla chłopów zmiany łagodzące system feudalnego ucisku.

Obejmował on między innymi zakaz rugowania chłopów, czyli usuwania ich z kawałka przydzielonej ziemi oraz zniesienie darmochy, czyli prac przydzielanych chłopom dodatkowo do wykonania nie wliczanych w pańszczyznę.

Comments are closed.