Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

7 grudnia 1520 roku po ponad miesiącu obrad zakończył się bydgoski sejm obozowy

7 grudnia 1520 roku po ponad miesiącu obrad zakończył się bydgoski sejm obozowy

Jedną z ważniejszych decyzji jaką powziął było wydanie ordynacji dotyczącej obrony kresów mówiącej o rozmieszczeniu wojsk obrony potocznej.

Obrona Potoczna – „to system stałej obrony kresów południowo-wschodnich, zorganizowany w oparciu o wojsko zaciężne i miejscowe zamki, współdziałający niekiedy z lokalnym pospolitym ruszeniem, przy czym żołnierze obrony potocznej, uzupełniani w okresie wojen dodatkowymi zaciągami, stanowią trzon armii polskiej” – Zdzisław Spieralski

PartnerzyPrzewiń do góry