Tomáš Masaryk

7 marca 1850 roku urodził się Tomáš Masaryk

Tego dnia 1850 roku w Hodoninie urodził się Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Masaryk urodził się jako dziecko Jozefa Masaryka, słowackiego woźnicy i Teresy Kropackovej, Niemki służącej w jednym z morawskich dworów. We wczesnej młodości łączył naukę w szkole powszechnej z pracą kowala. Po zdaniu matury w 1872 roku podjał studia filozoficzne w Wiedniu. Już w 1876 roku obronił na Uniwersytecie Wiedeńskim pracę doktorską na temat samobójstw.

Od roku 1882 wykładał filozofię na Uniwersytecie w Pradze. W latach 1891-1893 i 1907-1914 zasiadał w ławach Reichsratu jako reprezentant Partii Młodych Czechów. W czasie I Wojny Światowej uciekł do Włoch a następnie do Anglii gdzie agitował za niepodległością Czechów. W roku 1917 jako zapalony słowianofil udał się do objętej rewolucją Rosji gdzie organizował słowiańskie oddziały oporu przeciwko Austriakom (tzw. Legion Czechosłowacki).

Rok później w Waszyngtonie proklamował niepodległość Czechosłowacji, po czym wrócił do ojczyzny, by już w 1920 roku zostać wybranym na pierwszego prezydenta. Urząd ten pełnił do 1935 roku, kiedy to dobrowolnie z niego zrezygnował. Zmarł 14 września 1937 roku w miejscowości Lany.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*