Bartosz Głowackie

8 kwietnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami

Bartosz Głowackie – Za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, Kościuszko mianował go chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz które jako chłopskie nie przystoi oficerowi. Zwolniony został z poddaństwa i otrzymał w dziedziczne posiadanie zamieszkiwaną przez siebie zagrodę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*