8 marca 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem

Urodzony po 1150 lub ok. 1160 roku autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii.

Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne źródło historii dziejów Polski tamtego okresu

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*