Autor: Dawid Siuta

Książki Recenzje

Krótka historia archeologii| Recenzja

B. Fagan, Krótka historia archeologii Archeolog. Archeologia. Słowa te przywodzą nam na myśl fascynujące odkrycia, prace wykopaliskowe, odkrywanie starożytnych artefaktów, ruin zamierzchłych cywilizacji czy materialnej spuścizny przodków. Innym w umysłach malują się jeszcze inne obrazy na dźwięk tego słowa. Jednak abstrahując już od nich wszystkich warto przyjrzeć się dziejom tej […]

Książki Recenzje

Łuny na Wschodzie| Recenzja

M. A. Koprowski, Łuny na Wschodzie. Krwawa walka OUN–UPA o Lubelszczyznę Pisałem to już kiedyś, ale teraz czuję, że muszę powtórzyć –przy obecnych nastrojach społecznych i politycznych, czytelnicy w Polsce częściej i chętniej sięgają po zabarwione prawicowo publikacje historyczne. Pozycje takie, prawie zawsze pielęgnujące polski mit mesjanistyczny lub/ oraz podsycają […]

Książki Recenzje

Polacy w Mandżurii| Recenzja

A. Giza, Polacy w Mandżurii. Dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895 – 1966 Tematyce polonijnej w literaturze historycznej zazwyczaj poświęca się niewiele uwagi. I nawet jeśli jakiś autor odważy się na badania losów społeczności polskich mieszkających na obczyźnie to zwykle badania takie dotyczą tylko polskich mniejszości w USA […]

Książki Recenzje

Krótka historia informatyki| Recenzja

R. Tadeusiewicz, Krótka historia informatyki W sumie z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że niewiele rzeczy w takim stopniu zmieniło nasze życie, całą cywilizację i losy ludzkości jak rozwój komputerów i informatyki. Niestety rozwój ten do dziś dnia nie został w pełni udokumentowany i opisany z historycznego punktu widzenia, a przynajmniej […]

Książki Recenzje

Prawda| Recenzja

„Cóż to jest prawda?” Ten cytat z pewnej znanej osobistości, która znalazła się nawet na kartach Pisma Świętego, od wieków – ba, nawet od tysiącleci – zdaje się ciągle aktualny i nieprzeterminowany. I choć pytani to zadano ironicznie, dziś można je postawić z pełną powagą. Bo, jako ludzkość mamy bardzo […]

Książki Recenzje

Zagrożone dziedzictwo| Recenzja

L. Adamczewski, Zagrożone dziedzictwo. Zaskakujące losy zabytków na krętych ścieżkach XX wieku Pomyślisz pewnie – tak sam zresztą jak pomyślałem ja, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z książką– ot kolejna pozycja a temat bursztynowej komnaty „Portretu młodzieńca” i wielu innych dzieł sztuki oraz dóbr kultury zaginionych podczas oby wojen […]