Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

3 lipca 324 roku doszło do bitwy pod Adrianopolem

Bitwa pod Adrianopolem była starciem zbrojnym podczas wojny domowej w imperium rzymskim. Wzięły w niej udział armie cesarza Konstantyna I Wielkiego i Licyniusza. Do samego konfliktu doszło z powodu nierespektowania przez cesarza Licyniusza postanowień edyktu mediolańskiego z 313 roku. Rozpoczął on prześladowania chrześcijan w obawie, że Ci wesprą w walce […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 1910 roku urodził się Władysław Klimowicz ps. „Tama”

Władysław Klimowicz urodził się 3 lipca 1910 roku w Szeptycach. Zdał maturę w 1928 roku. Studiował na Politechnice Lwowskiej, a w 1937 roku uzyskał tytuł inżyniera. Podczas kampanii wrześniowej był komendantem składnicy saperskiej w Lublinie. 18 września przekroczył granicę z Rumunią, gdzie został internowany. W styczniu 1940 roku dotarł do […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 683 roku zmarł papież Leon II

Leon II był bardzo dobrze wykształcony: znał grekę, łacinę oraz uczył się w szkole śpiewaków dworu papieskiego. Został papieżem 17 sierpnia 682 roku. Prawdopodobnie wyboru dokonano już w grudniu 681 roku, lecz wybór papieża wymagał aprobaty cesarza bizantyjskiego. Leon II po swoim wyborze zatwierdził postanowienia soboru z Konstantynopolu. Potępił także […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 1926 roku urodził się Władysław Rosiński ps. „Zapałka”

Władysław Rosiński urodził się 2 lipca 1926 roku w Warszawie. W momencie wybuchu II wojny światowej miał tylko 13 lat. W okresie okupacji, od 1942 roku, pracował na poczcie. Jego zadaniem było wyłapywanie oznaczonych paczek z pieniędzmi i specjalnymi zaszyfrowanymi wiadomościami. Na początku powstania warszawskiego pomagał przy budowie barykady przy […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 311 roku papieżem został Milcjades

Milcjades przed swoim wyborem działał na dworze papieskim Marcelina. Jego wybór zbiegł się w czasie z edyktem o wolności religijnej Galeriusza. Rozpoczął się wówczas także zwrot zagrabionych wcześniej chrześcijańskich majątków. W 313 r. cesarz Konstantyn I wydał słynny edykt mediolański. Religia chrześcijańska stała się uznawana na terenie imperium rzymskiego i […]

Znak Polski Walczącej
Kalendarium historyczne

1 lipca 1945 roku opublikowano Testament Polski Walczącej

Testament Polski Walczącej został napisany przez ostatniego Delegata Rządu na Kraj – Jerzego Brauna. Podsumowywał walkę Polaków o wyzwolenie spod niemieckiej okupacji i wskazywał na postulaty konieczne do zrealizowania po wojnie. Na jego powstanie wpływ miało wiele wydarzeń. Bezpośrednią przyczyną było powołanie przez nowe władze komunistyczne Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, […]

Leliwa
Kalendarium historyczne

1 lipca 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski

Artur Gołuchowski (herbu Leliwa) urodził się 1 lipca 1808 roku. Brał udział w powstaniu styczniowym jako podporucznik w 5 Pułku Ułanów. Walczył w zwycięskich bitwach pod Olszynką Grochowską, Iganiami i w przegranym starciu pod Ostrołęką. Po powstaniu przeniósł się do zaboru austriackiego. Podczas powstania styczniowego był związany ze stronnictwem białych. […]