Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

14 maja 1955 roku w Warszawie podpisano Układ Warszawski

Układ Warszawski – oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej. Był to sojusz polityczno-wojskowy państw bloku wschodniego, w skład wchodziły – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Albańska Republika Ludowa (zawiesiła współpracę w 1960, wystąpiła z Układu 12 września 1968), Niemiecka Republika Demokratyczna (w strukturach wojskowych od […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1670 roku w Dreźnie urodził się August II Mocny

Król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I. Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Przydomek „Mocny” jest zazwyczaj wiązany z nieprzeciętną siłą Augusta. Zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lutego 1733 ze słowami na ustach: „Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem”. […]

Kalendarium historyczne

12 maja 2008 roku w Warszawie zmarła Irena Sendler ps. „Jolanta”

Irena Sendler urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Była córką działacza PPS, lekarza Stanisława Krzyżanowskiego. Przed II wojną światową studiowała polonistykę na UW. W tym czasie działała czynnie w Związku Młodzieży Demokratycznej oraz wstąpiła do PPS. Podczas okupacji pracowała w Ośrodku Opieki nad Matką i Dzieckiem, a następnie […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Starcie odbyło się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki.Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla Jana Kazimierza dołączenia do głównych sił polskich stacjonujących pod Sokalem. W pogoń […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Böblingen

Było to starcie w ramach wojny chłopskiej na terenie Niemiec i zakończyło się porażką oraz ogromnymi stratami po stronie chłopskich powstańców.Wojna chłopska była zbrojnym wystąpieniem najniższej warstwy społecznej, przeciw szlachcie. Przyczyn można poszukiwać w coraz to bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej chłopstwa. Na chłopów nakładano nowe podatki, cła i czynsze, […]

Kalendarium historyczne

11 maja 1918 roku miała miejsce bitwa pod Kaniowem

II Brygada Legionów Polskich protestując przeciwko zawarciu przez państwa centralne pokoju w Brześciu Litewskim przebiła się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączyła się z polskimi formacjami w Rosji tworząc w ten sposób II Korpus Polski na Wschodzie, pod dowództwem Józefa Hallera. Niemcy nie zaakceptowali obecności jednostek polskich na Ukrainie. […]