Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

30 lipca 1941 roku został podpisany układ Sikorski-Majski

Dokument został podpisany w Londynie i dotyczył on wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i ZSRR oraz unieważniał  umowy niemiecko-radzieckie z 1939 roku. Moskwa wyraziła zgodę na budowę armii polskiej w Związku Radzieckim pod dowództwem polskim i ogłosiła „amnestię” dla obywateli polskich, którzy po 1939 roku zostali wywiezieni do obozów i […]

Kalendarium historyczne

30 lipca 1553 roku została koronowana Katarzyna Habsburżanka

Katarzyna była córką cesarza Ferdynanda I Habsburga i Anny Jagiellonki, córki Władysława II Jagiellończyka. Mimo niechęci obu stron, 29 lipca 1553 roku doszło do zawarcia małżeństwa pomiędzy Katarzyną i Zygmuntem. Była ona 3 żoną króla Polski Zygmunta II Augusta, siostrą jego pierwszej żony Elżbiety. Następnego dnia w katedrze Wawelskiej odbyła […]

Kalendarium historyczne

30 lipca 1656 roku zakończyła się bitwa warszawska

Było to największe pod względem liczebności żołnierzy, starcie w ramach II wojny północnej, czyli tzw. „potopu”. Karol X Gustaw wraz z posiłkami brandenburskimi, postanowił ruszyć na południe. Jego wojska liczyły ok. 18 tys. świetnie uzbrojonych i doświadczonych żołnierzy. Jan Kazimierz wiedząc o marszu Szwedów, postanowił im stawić czoła pod niedawno […]

Kalendarium historyczne

27 lipca 1953 roku podpisano umowę o strefie demarkacyjnej pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, która zakończyła wojnę koreańską

Rozmowy pokojowe w Kesongu i Panmundżomie rozpoczęto już 1951 roku. Rozejm dotyczący ustanowienia strefy demarkacyjnej podpisano w Panmundżomie. Strefa dzieliła półwysep na dotychczasowej linii frontu (w przybliżeniu przebiegała wokół 38 równoleżnika) i wynosiła 4 km szerokości oraz 238 km długości. Rozejm utrwalił podział Korei na dwa państwa a nad wykonaniem […]

Kalendarium historyczne

26 lipca 1792 roku miała miejsce bitwa pod Markuszowem

Było to ostatnie starcie w wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja. 12 szwadronów kawalerii polskiej pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego, stoczyło potyczkę z oddziałami kawalerii kozaków dońskich. Potyczka zakończyła się wygraną Polaków, jednak z politycznego punktu widzenia nie miała ona żadnego sensu. Król przeszedł do konfederacji targowickiej, co oznaczała zakończenie […]

Kalendarium historyczne

26 lipca 1941 roku zginął śmiercią tragiczną Kazimierz Bartel

Kazimierz Bartel to znacząca postać w polskiej polityce doby dwudziestolecia międzywojennego. Wielokrotny premier, genialny matematyk, wielbiciel sztuki. Kazimierz Bartel, schorowany i rozczarowany politycznymi niesnaskami, w 1930 roku podał się do dymisji. Postanowił też powrócić do swojego rodzinnego miasta, do Lwowa, gdzie zajął się pracą profesorską i badaniami naukowymi. W latach […]

Kalendarium historyczne

26 lipca 1400 roku zainaugurowano działalność odnowionej Akademii Krakowskiej

W 1400 roku uniwersytet wznowił swoje nauczanie dzięki osobistym zabiegom królowej Jadwigi Andegaweńskiej na dworze papieskim w Awinionie. W swoim testamencie królowa zapisała krakowskiej uczelni swój majątek osobisty. Klejnoty królowej umożliwiły odnowienie uniwersytetu w pełnym kształcie, z czterema wydziałami typowymi dla średniowiecznych uniwersytetów. Spośród nich najważniejszy był wydział teologiczny, który […]

Kalendarium historyczne

26 lipca 811 roku doszło do bitwy na przełęczy Wyrbica

Od 802 roku Bułgarią rządził wywodzacy się z Protobułgarów panońskich chan Krum Straszny (zwany też Zwycięzcą). W czasie swoich rządów dązył do odzyskania przez Bułgarię dostępu do Morza Egejskiego. W 809 roku udało mu się zdobyć najbardziej wysunięty w głąb Bałkanów bizantysjki garnizon w Sofii. Było to przyczyną przygotowanej przez […]