Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

18 maja 1792 roku rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska, zwana wojną w obronie Konstytucji 3 maja

Wojna w obronie Konstytucji – Poseł rosyjski Jakow Bułhakow wręczył ministrowi spraw zagranicznych Joachimowi Chreptowiczowi deklarację dworu petersburskiego, w której oskarżano Polskę o prześladowania prawosławnych i knowania z Portą osmańską. Tego samego dnia ponad 20 tysięcy konfederatów (27 kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano konfederację przeciwko Konstytucji 3 maja)wkroczyło do Polski […]

Kalendarium historyczne

18 maja 1800 roku w Sankt Petersburgu zmarł Aleksandr Wasiljewicz Suworow

Aleksandr Wasiljewicz Suworow książę italski, książę Sardynii, hrabia Rymnika, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, rosyjski generalissimus, marszałek polny Austrii – Aleksandr urodził się 24 listopada 1729 roku w Moskwie, w wojskowej rodzinie. W 1742 roku został wcielony do wojska jako szeregowy w elitarnym Pułku Siemionowskim Gwardii Cesarskiej, w którym po sześciu […]

Kalendarium historyczne

14 maja 1955 roku w Warszawie podpisano Układ Warszawski

Układ Warszawski – oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej. Był to sojusz polityczno-wojskowy państw bloku wschodniego, w skład wchodziły – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Albańska Republika Ludowa (zawiesiła współpracę w 1960, wystąpiła z Układu 12 września 1968), Niemiecka Republika Demokratyczna (w strukturach wojskowych od […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Bitwa pod Kopyczyńcami – Starcie odbyło się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki. Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla Jana Kazimierza dołączenia do głównych sił polskich […]

Bitwa pod Böblingen
Kalendarium historyczne

12 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Böblingen

Bitwa pod Böblingen – Było to starcie w ramach wojny chłopskiej na terenie Niemiec i zakończyło się porażką oraz ogromnymi stratami po stronie chłopskich powstańców. Wojna chłopska była zbrojnym wystąpieniem najniższej warstwy społecznej, przeciw szlachcie. Przyczyn można poszukiwać w coraz to bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej chłopstwa. Na chłopów nakładano […]

Bitwa pod Kaniowem
Kalendarium historyczne

11 maja 1918 roku miała miejsce bitwa pod Kaniowem

Bitwa pod Kaniowem – II Brygada Legionów Polskich protestując przeciwko zawarciu przez państwa centralne pokoju w Brześciu Litewskim przebiła się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączyła się z polskimi formacjami w Rosji tworząc w ten sposób II Korpus Polski na Wschodzie, pod dowództwem Józefa Hallera. Niemcy nie zaakceptowali obecności […]