Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

30 czerwca 1946 roku odbyło się w Polsce referendum ludowe

Referendum ludowe – Konferencja jałtańska zobowiązała władze Polski do szybkiego przeprowadzenia „wolnych i nieskrepowanych” wyborów parlamentarnych. Kierownictwo PPR na przełomie 1945 i 1946 roku przeprowadziło rozmowy w sprawie powołania przedwyborczego Bloku Stronnictw Demokratycznych, w którym oprócz partii współdziałających z PPR uczestniczyłoby także faktycznie opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe. Utworzenie takiego bloku […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 29 na 30 czerwca 1934 roku miała miejsce tzw. Noc Długich Noży

Akcja Noc Długich Noży miała na celu schwytanie i wymordowanie przeciwników Adolfa Hitlera wewnątrz NSDAP, tzw. Noc Długich Noży (Nacht der langen Messer). Głównymi celami byli członkowie SA. Sturmabteilung czyli SA były to oddziały szturmowe do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej NSDAP. Ideowo bliskie były im […]

Kalendarium historyczne

29 czerwca 1913 roku wybuchła II Wojna Bałkańska

II Wojna Bałkańska – 29 czerwca 1913 roku Bułgaria doprowadziła do wybuchu II Wojny Bałkańskiej, wkraczając na terytorium Serbii, w celu rewizji traktatu pokojowego kończącego I Wojnę Bałkańską (podpisany 30 maja 1913 roku). Serbowie jednak mogli liczyć na swoich dawnych sojuszników. Do wojny po stronie Serbii włączyła się nie tylko […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1491 roku przyszedł na świat przyszły król Anglii Henryk VIII Tudor

Henryk VIII Tudor – Jeden z najsłynniejszych monarchów w dziejach urodził się nieopodal Londynu w Greenwich. Jako, że był drugim synem króla Henryka VII i jego żony Elżbiety, chrzest nie odbył się z tak uroczystym ceremoniałem, jaki przysługiwał następcy tronu. Niemniej w kościele ustawiono specjalną, bogato zdobioną platformę, by ceremonia […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1956 roku w Poznaniu, miał miejsce pierwszy w PRL strajk generalny i z nim związane demonstracje uliczne – Czerwiec ’56

Czerwiec ’56 – Strajk wybuchł w Zakładach im. J.W. Stalina (dzisiaj H. Cegielskiego), a cztery godziny później ludzie wyszli na ulice. Jego przyczyn należy szukać w wycofania się władz państwowych z wcześniej przyjętych zobowiązań, które m.in. dotyczyły niesłusznie pobieranego przez trzy lata podatku od więcej zarabiających przodowników pracy i pracowników […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1919 roku został podpisany traktat Wersalski, który kończył I wojnę światową

Traktat Wersalski – Został on podpisany pomiędzy państwami przegranymi w tej wojnie Niemcami a koalicją Entanty i państwami sprzymierzonymi. Niemcy w jego wyniku zostały zmuszone do ograniczenia sił zbrojnych oraz zapłacenia wysokich odszkodowań. Dodatkowo utraciły na rzecz Francji – Alzację i Lotaryngię, Danii – płn. Szlezwiku, a Litwie okręgu Kłajpedy […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1660 roku miała miejsce bitwa pod Połonką

Bitwa pod Połonką odbyła się w ramach wojny polsko-rosyjskiej z lat 1654–1667 W tym czasie prawie cała Litwa znajdował się pod okupacją moskiewską. Strona polsko-litewska po zakończeniu wojny ze Szwecją skoncentrowała swoje wysiłki na wojnie z Rosją, która trwała z przerwami od 1654 roku. Celem było odzyskanie okupowanej Litwy i […]