Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych, które zostały rozegrane w XVII-wiecznej Europie

Bitwa pod Beresteczkiem została rozegrana w trakcie powstania Chmielnickiego. Starły się w niej wojska Rzeczypospolitej (pod dowództwem Jana Kazimierza) oraz połączone siły Kozaków i Chanatu krymskiego (dowodzone przez Bohdana Chmielnickiego i Islama Gireja). Po początkowych niewielkich sukcesach powstańców, 30 czerwca doszło do uderzenia głównych sił Rzeczypospolitej, przeprowadzonego przez samego księcia […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1981 roku FBI aresztowało najsłynniejszego agenta wywiadu PRL – Mariana Zacharskiego

Marian Zacharski przybył do Stanów Zjednoczonych w roku 1975, jako pracownik firmy reprezentującej polską centralę handlu zagranicznego Metalexport (nazwa tej firmy, to: Polish-American Machinery Corporation), która tak naprawdę stanowiła przykrywkę dla wywiadu PRL.  Zacharski dość szybko przystąpił do działań szpiegowskich. Wsławił się m.in. zdobyciem dokumentacji technicznej rakiet przeciwlotniczych typu „Hawk”. […]

Zdzisław Badocha „Żelazny”
Kalendarium historyczne

28 czerwca 1946 roku w majątku Czernin zginął ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”- żołnierz Armii Krajowej, w latach powojennych dowódca 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK

Zdzisław Badocha urodził się 22 marca 1923 r. w Dąbrowie Górniczej. Był synem podoficera Korpusu Ochrony Pogranicza w Nowych Święcianach. Uczęszczał do Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w tym mieście. Od lutego 1938 należał też do ZHP do drużyny harcerskiej im. B. Głowackiego. W czerwcu 1942 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1914 roku miał miejsce zamach na życie arcyksięcia Habsburgów Franciszka Ferdynanda Habsburga- Lotaryńskiego d’Este

Zamach na arcyksięcia Franciszka – Zginął on w Sarajewie, w zamachu dokonanym przez organizację „ Czarna Ręka”. Dokonał tego Gawrił Princip, który poza księciem pozbawił życia również jego żonę – Zofię. Wydarzenie to było zapalnikiem bomby jaką w owym czasie była Europa. Paradoks polegał na tym, że wojnę wywołała śmierć […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1119 roku miała miejsce bitwa na Krwawym Polu, zwana też bitwą pod Sarmadą

Bitwa na Krwawym Polu – Ponawiane ciągle ataki krzyżowców na Aleppo, doprowadziły do zebrania przez przywódcę Artukidów Ilghaziego I wojsk turkmenów, Kurdów i Arabów, wzmocnionych dodatkowo oddziałami z Damaszku i Szajzaru i wypowiedzenia wojskom Księstwa Antiochii bitwy. Wojskami Księstwa dowodził Roger z Antiochii pełniący wówczas rolę regenta Księstwa, który podjął […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1581 roku miała miejsce bitwa pod Mohylewem, w której około 200 husarzy broniło Mohylewa przed trzydziestotysięczną armią moskiewską

Bitwa pod Mohylewem – Stracie to miało miejsce podczas trzeciej wyprawy Stefana Batorego na ziemie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Zanim wojska Rzeczypospolitej wkroczyły na ziemie moskiewskie, z akcją odwetową ruszyła armia moskiewska, która w sierpniu wkroczyła na ziemie litewskie. W skład tej armii wchodziło prawdopodobnie około 30 tysięcy ludzi, jednak nie […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1862 roku miała miejsce bitwa pod Gaines’ Mill. Była to kolejna bitwa wchodząca w skład Bitwy Siedmiodniowej, podczas wojny secesyjnej

Bitwa pod Gaines’ Mill – Plan Lee zakładał, że Longstreet miał przypuścić atak na lewą flankę przeciwnika już 27 czerwca, a Jackson z 4 dywizją uderzyć na prawe skrzydło. A. P. Hillowi przypisywano centrum dywizji. Wojska Jacksona okazały się jednak zbyt powolne, przez co armia Hilla pozostała osamotniona, pojedyncze oddziały Longstreeta […]