Autor: Jakub Sikora

Kalendarium historyczne

20 września 1942 roku PEAN, organizacja greckiego ruchu oporu dokonała udanego zamachu w Atenach

Partyzanci wysadzili w powietrze kwaterę greckiej nazistowskiej partii ESPO, zginęło 72 osób- 43 niemieckich oficerów i 29 greckich kolaborantów.ESPO- Narodowa Socjalistyczna Organizacja Patriotyczna (skrót od greckiego tłumaczenia), powstała w 1941 roku dzięki wsparciu niemieckiego okupanta. W swojej działalności koncetrowała się głównie w prześladowaniach Żydów i komunistów. W 1942 zaangażowała się […]

Kalendarium historyczne

20 września 1898 roku Konstatin Rentagaren ukończył swoją pieszą podróż dookoła świata

Konstatin Rentagaren był Łotyszem niemieckiego pochodzenia. Swoją pierwszą podróż odbył po Kraju Zakaspijskim, wtedy pokochał to zajęcie. W 1894 roku odbył samotną podróż pieszo dookoła świata. Szedł trasą Ryga-Rostów-Persja-Irkuck-Urga-Pekin-Japonia-Seattle-San Francisco-Chicago-Nowy York-Francja-Ryga. Przemierzył łącznie 26 877 kilometrów. Jego podróż była bardzo popularna w prasie, Konstatin wysyłał do gazet swoje relacje. Po […]

Kalendarium historyczne

20 września 52 roku p.n.e. miała miejsce bitwa pod Alezją. Juliusz Cezar odniósł zwycięstwo przeciwko Galom

Bitwa pod Alezją – W roku 60 p.n.e. w republice rzymskiej doszło do zakulisowego podziału władzy- tak zwany pierwszy triumwirat został zawiązany między Pompejuszem, Cezarem i Krassusem. Każdy z nich dostawał to na czym mu zależało, Juliusz Cezar potrzebował chwały wojennej i pieniędzy z łupów, dlatego dostał w namiestnictwo dwie […]

Kalendarium historyczne

20 września 1792 roku miała miejsce bitwa pod Valmy

Bitwa pod Valmy – Było to starcie około 45 tysięcznej armii francuskiej pod dowództwem generałów Dumourieza i Kellermanna, która składała się głównie z niezaprawionych w boju rekrutów i ochotników z 35 tysięcznym korpusem księcia Karola Wilhelma złożonym z Prusaków, Austriaków, Hesów i Francuzów. Ponieważ dotychczas podczas każdej bitwy Francuzi rzucali […]

Kalendarium historyczne

19 września 1657 roku został zawarty traktat Welawsko-Bydgoski

Traktat Welawsko-Bydgoski – Było to porozumienie między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim, podpisane w Welawie i ratyfikowane przez obu władców w Bydgoszczy Traktat regulował stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi. Od tej pory Prusy stawały się państwem suwerennym i były złączone jedynie wiecznym przymierzem wojskowym. Postanowiono, iż po wymarciu linii Hohenzollernów […]

Kalendarium historyczne

Kalendarium bitwy chocimskiej – 19 września 1621 rok

Kalendarium bitwy chocimskiej – 19 września 1621 roku Dzień osiemnasty Wściekły sułtan z samego rana rozkazał zaatakować obóz. Po silnym ostrzale Turcy ruszyli do ataku, lecz piechota polska i kozacka odważeni wyszła przed wały i silnym ogniem zatrzymała natarcie. To wystarczyło aby zniechęcić Osmanów do dalszych akcji. Nocą ponowiono wycieczkę […]

Kalendarium historyczne

18 września 1454 roku miała miejsce bitwa pod Chojnicami

Bitwa pod Chojnicami – Król Kazimierz Jagiellończyk dysponował tylko armią składającą się z oddziałów pospolitego ruszenia. Wojska obległy zamek pod Chojnicami, jednakże załoga broniła się bardzo dzielnie a do tego na pomoc szła jej doświadczona armia zaciężna z Niemiec pod dowództwem Czecha, Bernarda Szumborskiego.  Król dysponując jedynie pospolitym ruszeniem z […]