Bezpieczeństwo państwa Polskiego│Recenzja

T. Kośminder, Bezpieczeństwo państwa Polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń

Bezpieczeństwo państwa jest obiektem zainteresowania nie tylko polityków i wojskowych. W mniejszym czy większym stopniu powinno interesować także nas wszystkich, bo od niego zależy przecież nasze osobiste bezpieczeństwo. A żeby zrozumieć jego założenia trzeba zagłębić się w jego kontekst– kontekst ulokowany głęboko w naszej historii. To pozwoli nam zrozumieć, dlaczego jesteśmy „tu i teraz” bądź, dlaczego nasza rzeczywistość wygląda tak a nie inaczej. I właśnie tę sprawę przybliża książka „Bezpieczeństwo państwa polskiego…”.

Książka o dość długim tytule, wydana nakładem wydawnictwa „Diffin”, które raczej znane jest wnikliwemu czytelnikowi, bardziej z fachowych monografii niż lekkich książeczek popularnonaukowych i tym razem nie zawiodło. Publikacja prof. Tomasza Kośmindera, dotycząca bezpieczeństwa państwa jest pozycją aż nader fachową, napisaną specjalistycznym językiem, z genialnym aparatem badawczym i przede wszystkim stworzoną przez fachowca, bardzo dobrze znającego się na rzeczy. I właśnie szczególnie ten ostatni aspekt bardzo mocno da się zauważyć podczas lektury. W książce– wcale nie tak obszernej– da się odnaleźć mnóstwo fachowych określeń, specjalistycznych terminów, których znaczenie laik czasem będzie musiał sprawdzić w Internecie. I o tych aspektach koniecznie należało wspomnieć na początku, gdyż „Bezpieczeństwo państwa polskiego…” nadaje się na lekturę wyłącznie dla zainteresowanych tematem i obeznanych z kwestiami sekuritologicznymi.  

A o czym jest książka? Sam tytuł daje wgląd, w jaki taki zarys narracji i przedmiotu analizy. Najkrócej mówiąc prof. Kośminder zarysowuje zagadnienie bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście zmian historycznych na przestrzeni epok– począwszy od monarchii wczesnopiastowskiej, na czasach współczesnych kończąc. Analiza ta uwzględnia także cele strategii państwa w poszczególnych okresach a autor poddaje ocenie stan sił obronnych kraju w ciągu całej jego chrześcijańskiej historii.  Szczególnie ciekawe z kolei są zaś wnioski, które na podstawie przedstawionych faktów wysnuwa autor.

Sporo uwagi Kośminder poświęca także przeglądowi stanu bezpieczeństwa Polski w przestrzeni międzynarodowej, poprzez pryzmat relacji między rywalizującymi mocarstwami od średniowiecza aż do dziś. I tak samo jak w poprzednim wypadku stawia ciekawe wnioski.

Osobiście najbardziej chyba zainteresowały mnie zagadnienia poruszone pod koniec książki a mówiące o społecznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w wymiarze personalnym, ale też aksjologicznym. Autor przedstawia czytelnikowi zależności, o których laikowi nawet niw mogło się śnić, takie jak zależność bezpieczeństwa państwa od polityki społecznej, kultury czy wychowania i edukacji. Z całą pewnością analizy te są nad wyraz ciekawe i mogą zainteresować nawet tych czytelników, którzy zasną z nudów przy lekturze wcześniejszych rozdziałów.

Komu zatem mogę poleci „Bezpieczeństwo państwa Polskiego…”? Z pewnością wszystkim zainteresowanym tematem, a także studentom wszelkich kierunków związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem i naukami politycznymi. Co ciekawe niewątpliwie okaże się pomocna również wszystkim tym, którzy zajmą się socjologią czy psychologią grup dyspozycyjnych, takich jak policja czy wojsko. Choćby, jako pozycja w bibliografii pracy naukowej.

A jaka jest moja generalna ocena książki? Skoro naukowcy- recenzenci ocenili tę książkę pozytywnie ja nie mam innego prawa. Ale jeśli chodzi o aspekty książki, których nie opiniowali oni a ja poświęcam im szczególną uwagę, będę surowszy. Dla zwykłego czytelnika książka będzie po prostu nudna. Po za tym jest cena jest stosunkowo wysoka, ale w sumie to nic dziwnego w odniesieniu do pozycji naukowych. Czary goryczy dopełnia niemal totalnie nieczytelna mapa, znajdująca się w tekście.

Dla specjalisty– ocena 6/6. Dla mas– nieco niżej!

Wydawnictwo: Diffin

Ocena recenzenta: 4,5/6

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*