Białoruś: rekonstruktorzy odnowili groby strzelców słuckich WP

Rekonstruktorzy historyczni z grupy ”Białorusini w Wojsku Polskim”, którzy promują polsko – białoruską historię wojskowości oczyścili oraz odmalowali pomnik przy grobach żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze ci zginęli pod Słonimem na Grodzieńszczyźnie w 1920 r.

Dr. Ihar Mielnikau poinformował o tej inicjatywie na swoim blogu. Lokalni aktywiści wzięli pod swoja opiekę zniszczony pomnik cmentarny, a także groby żołnierzy Słuckiego Pułku Strzelców WP. Teren został posprzątany, oczyszczono elementy murowane oraz zakonserwowano tablice z inskrypcja.

Pochówek polskich żołnierzy to część białoruskiej historii, którą należy szanować i znać – mówi dr. Ihar Mielnikau.

Rekonstruktorzy umieścili na pomniku wydrukowany na plastiku wizerunek znaku pułkowego, gdyż oryginalny został zniszczony prawdopodobnie przez Armię Czerwoną , która zajęła wówczas Słonim w 1939 r. Z relacji mieszkańców wynika, iż czerwonoarmiści wykorzystywali ten pomnik do ćwiczeń strzeleckich.

Pod pomnikiem spoczywają żołnierze odpierający atak bolszewików, którymi dowodził Michaił Tuchaczewski w lipcu 1920 r. Słucki Pułk Strzelców powstał w 1920 r. w lutym. Kadrę stanowili tutaj oficerowie 1 i 2 Dywizji Litewsko – Białoruskiej, zaś rekruci pochodzili z Polski centralnej, a dokładniej z okolic: Płocka, Warszawy, Łodzi oraz Mińska Mazowieckiego.

Formacja ta została przemianowana na 78 Pułk Piechoty WP i weszła w skład 20 Dywizji Piechoty, nazywanej ”Białoruską”. Była to jednostka forteczna, która w razie ataku sowietów miała obsadzić Baranowicki Rejon Umocniony, na początku 1939 r. została skierowana w rejon Mazowsza. Żołnierze 78 pułku brali czynny udział w bitwie pod Mławą.

Propagatorem wiedzy o historii wojskowości białoruskiej w ramach polskich formacji jest historyk Ihar Mielnikau. Bada on losy Białorusinów, którzy przeszli szlak bojowy Armii Andersa oraz żołnierzy białoruskich Korpusu Ochrony Pogranicza.

Polscy żołnierze, którzy mieszkali w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej nie posiadali statusu kombatantów, o ich wojennej wędrówce wiedzieli tylko najbliżsi. Mielnikau jest jednym z wielu badaczy, którzy wplatają ten watek do historiografii białoruskiej.

Historyk obecnie zbiera środki finansowe na wydanie książki pt. Wrzesień 1939. Groby ”niewypowiedzianej” wojny. Jej wszyscy sponsorzy zostaną wymienieni w tej publikacji.

Źródło: znadniemna.pl     
Fot. historiapobach.livejournal.com                                                                             

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*