Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Bitwa pod Chocimiem – wywiad z dr. Karolem Kościelniakiem

Bitwa pod Chocimiem – wywiad z dr. Karolem Kościelniakiem

Bitwa trwała ponad miesiąc. Jaki punkt(y) przełomowy by Pan wskazał?

Pogorszenie się pogody. Jesień, deszcze, chłody powodowały, że wojska Osmana II nie przyzwyczajone do tego klimatu chorowały, źle walczyły, podupadała dyscyplina i morale. Dodatkowo opór wojsk polsko-litewsko-kozackich nie sprzyjał chęci do dalszej walki, dlatego też Osman II zdecydował się na podjęcie rozmów pokojowych.

Jakie znaczenie miała śmierć Chodkiewicza w trakcie działań wojennych i przekazanie dowódca Stanisławowi Lubomirskiemu?

Jan Karol Chodkiewicz, który umarł 24.09.1621 roku, wprawił w ruch machinę wojenną pod Chocimiem tak dobrze, że jego śmierć niewiele zmieniła. Wojsko nawet po zmianie dowódcy, walczyło dalej z taką samą zawziętością. Być może wpływ na to miała obecność w obozie następcy tronu, czyli królewicza Władysława Wazy.

W bitwie tej walczyć miał słynny późniejszy polski dowódca, Stefan Czarniecki. Miał on służyć w równie słynnej formacji lisowczyków. Jakie znaczenie dla całości bitwy miały ich działania (i czy w ogóle miały większe znaczenie)?

Oddziały lisowczyków były bardzo doświadczonymi oddziałami. Przybyły one pod Chocim 22.08.1621 roku w sile 1 200 ludzi, i rozłożyły się obozem przy południowo-wschodniej części obozu polsko-litewskiego, opierając się o Dniestr. Lisowczycy podczas tych walk wykazali się skutecznymi kontratakami na nacierające oddziały Osmana II oraz niespodziewanymi atakami na obóz turecki, czyi tzw. wycieczkami.

Jakie znaczenie miała bitwa pod Chocimiem na tle całej wojny Rzeczypospolitej z Turcją?

Powstrzymano inwazję Turcji na Rzeczpospolitą. Traktat zawarty 9.10.1621 roku był honorowy tak dla jednej, jak i drugiej strony. Jednak Rzeczpospolita wyszła z tej wojny osłabiona finansowo, militarnie i politycznie.

Józef Tretiak, historyk UJ napisał kiedyś, że nie było w dziejach Polski wypadku wojennego, który tyle blasku zlał na oręż polski, mając na myśli oczywiście bitwę pod Chocimiem. Jak Pan się odniesie do tego stwierdzenia?

W dziejach oręża polskiego było wiele wydarzeń i to większych, które znaczniejszego blasku przyniosły orężu polskiemu.

Bitwa chocimska 1621 roku jest jedną z dwóch odbytych w tym rejonie. Na jakie znaczenie obu tych bitew by Pan wskazał?

Jeżeli chodzi o bitwy z 1621 i 1673 roku, to Chocim stanowił oparcie dla wojsk, dobrze położony i przy odpowiednich warunkach i sile obrońców nie do zdobycia.

Rozmawiała Agnieszka Popiak

 

PartnerzyPrzewiń do góry