Co myśleli o Polakach Rosjanie w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Rzeczpospolita z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a później z cesarstwem rosyjskim na przestrzeni 3 ostatnich stuleci jej istnienia głównie utrzymywała wrogie stosunki. Państwo moskiewskie z racji parcia na zachód i jednoczenia ziem ruskich było największym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bardzo rzadko dochodziło do współpracy między obu państwami i to tylko głownie przeciw Tatarom. Z racji takich relacji bardzo ciekawym jest fakt postrzegania Polaków przez ówczesnych Rosjan.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*