Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Coraz więcej informacji na temat zamku w Olsztynie koło Częstochowy

Coraz więcej informacji na temat zamku w Olsztynie koło Częstochowy

Chwila wielkiej ekscytacji dla miłośników nowinek archeologicznych.

Tegoroczne badania archeologów ujawniły, więcej informacji na temat warowni olsztyńskiej w czasach jej świetności. Historia samego zamku sięga już XIII wieku, a najstarsze dokumenty wspominające budowle, to akta mówiące o procesie biskupa krakowskiego Jana Muskaty z 1306 roku. Postać ta słynęła z walk o zjednoczenie Królestwa Polskiego pod berłem dynastii Przemyślidów, a także była zagorzałym przeciwnikiem Władysława Łokietka. Ponadto historia zamku związana jest ze śmiercią wojewody poznańskiego Maćka Borkowica, który został skazany na śmierć głodową przez króla Kazimierza Wielkiego. Jego postać została uwieczniona na obrazie Jana Matejki z 1873 roku, który ukazuję scenę zamknięcia w lochu wojewody. Natomiast w 1587 roku miała miejsce zakończona sukcesem obrona zamku przed najazdem wojsk austriackiego arcyksięcia Maksymiliana. Wówczas polskimi wojskami królewskimi dowodził starosta olsztyński Kacper Karliński, któremu w czasie walk porwano sześcioletniego syna, wystawiając jako żywą tarczę. Chłopiec zginął.
Prace badawcze dotyczące budowli skupiały się na części tzw. Dolnego Zamku. Jego powstanie szacuje się na XV wiek, prawdopodobnie rozbudowywany w kolejnym stuleciu, gdy starostą olsztyńskim był Mikołaj Szydłowiecki. To właśnie dzięki niemu w XVI wieku zamek stanowił kwitnącą rezydencję. Badania ustaliły ułożenie trzech filarów mostu prowadzącego od wieży bramnej do górnej części zamku. Na wysokości trzeciego filaru znajdowało się załamanie, które prowadziło do drugiej bramy, natomiast później zmierzając kolejnym pomostem znajdowano się w części rezydencjonalnej – jak wynika z relacji dra Czesława Adamika. Badania ustaliły również położenie wieży bramnej. Dokonano tego na podstawie lustracji z 1631 roku, w której znajdował się dokładny opis tej części zamku. Prace wykopaliskowe ujawniły pozostałości izdebki wrotnego – osoby opiekującej się bramą. Dokumenty ukazują również informację, iż wieża bramna miała kilka kondygnacji oraz stanowiła dość pokaźną budowle, posiadającą drewnianą nadbudowę. Badania obejmowały również inną część zamku, zwaną basztą studzienną, które zachowały się po czasy współczesne. Według badanych dokumentów w tym miejscu znajdowała się studnia, jednak została ona w późniejszym czasie zakopana i zapomniana. Wbrew wszelkim opiniom dotyczących budowli, zamek popadł w ruinę przed potopem szwedzkim, wówczas starosta olsztyński Mikołaj Wolski nie dbał należycie o zamek, skupiając się na innej rezydencji znajdującej się w Krzepicach.

Źródło: www.pap.pl

Foto: Zamek w Olsztynie (województwo śląskie). Foto: wikipedia commons

Żaneta Borowiak

 • Bert

  rany, ale błędy ort … kto to pisał??

  • Admin

   Niestety przez pomyłkę został opublikowany tekst sprzed korekty.
   Mam nadzieję, że teraz już jest lepiej

PartnerzyPrzewiń do góry