Czy wiesz skąd się wzięła nazwa gotyk?

Po raz pierwszy nazwę „styl gotycki”, „gotyk” użył włoski artysta i teoretyk sztuki, doby renesansu Alberti, działający w wieku XV. Termin ten powtórzył i spopularyzował kolejny renesansowy artysta i pisarz, Giorgio Vasari, żyjący w wieku XVI.

Termin gotyk miał określać barbarzyński charakter sztuki średniowiecznej, odbiegającej od doskonałych wzorców antyku. Zatem „gotyk” był sztuką potomków gotyckich niszczycieli rzymskiego imperium.

Nie jest to jedyny przypadek kiedy pejoratywne z założenia nazwy stylów czy kierunków artystycznych upowszechniły się i straciły swój negatywny charakter.. Innym przykładem może być termin „impresjonizm” wymyślony przez przeciwników nowej sztuki w drugiej połowie XIX wieku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*