Detronizacja cara Mikołaja I

25 stycznia 1831 roku została ogłoszona detronizacja Mikołaja I jako króla Polski

Tego dnia 1831 roku sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski

Detronizacja Mikołaja I miała miejsce w czasie powstania listopadowego. Zebrany w Warszawie Sejm Królestwa Polskiego, któremu przewodził marszałek Władysław Ostrowski, na wniosek Romana Sołtyka podjął, 25 stycznia 1831 uchwałę o złożeniu z polskiego tronu króla Mikołaja I. Symbolicznie uznaję się, że od daty przyjęcia tej uchwały rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1831 roku.

(Obraz François de Villain, Detronizacja cara Mikołaja przez sejm 25 stycznia 1831 r.)

Comments are closed.