Eksperci ds. reparacji wyliczyli, że straty wojenne Polski to 886 mld dolarów

Grupa ekspertów, która została powołana do oszacowania szkód z powodu II wojny światowej, po długiej pracy stwierdziła, że suma strat jakie Polska poniosła w skutek działań wojennych to kwota 50 mld dolarów z 1939 roku, a po przeliczeniu na wartość z 2018 roku to 886 mld dolarów.

Pod koniec 2017 roku politycy powołali do życia specjalną komisję, składającą się z ekspertów, której zadaniem było oszacowanie strat wojennych jakie dotknęły Polskę podczas II wojny światowej. Powołują się na opinie Biura Analiz Sejmowych słuszne jest państwu polskiemu przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie zespołu naukowców Bundestagu, że uległy już przedawnieniu lub wygasły jest bezzasadne.


Miasto run – czyli Warszawa po wojnie

Komisja w sowich szacunkach opierała się na raporcie Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, z 1947 r. Ówcześni urzędnicy oszacowali, że wartość strat jakie poniosła Rzeczpospolita to kwota 50 mld dolarów (opierając się na wartości dolara z 1939 r.), a po przeliczeniu na dzisiejszą wartość to kwota ok 886 mld dolarów.

W wyliczeniach zawarto szacunki wartości „zniszczeń kapitału rzeczowego”, „zabranej produkcji i usług w okresie okupacji”, a także m.in. „utraconą produkcję w okresie powojennym wskutek zniszczenia kapitału”, „utracone nadwyżki produkcyjne osób uśmierconych i dotkniętych kalectwem” oraz „utraconą produkcję wskutek obniżenia wydajności pracy ludzkiej rentowności kapitału w okresie powojennym”.

Poza wyżej wspomnianymi dokumentami do oszacowania użyto również opracowania Ministerstwa Prac Kongresowych Rządu RP w Londynie z 1944 r., dokumentów Komisji dla ostatecznego ustalenia szkód i strat wojennych w II wojnie światowej przy Ministerstwie Finansów (1951) i Komisji do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich (1970).

Źródło: pap.pl
Fot. Wikimedia Commons


Andrzej Włusek


Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*