IBE szuka pomysłów na dobre lekcje historii

W jaki sposób efektywnie, a zarazem efektownie wykorzystać 45 minut lekcji historii? Jak połączyć przekazywanie uczniom wiedzy z dawaniem im możliwości samodzielnego myślenia? By zachęcić nauczycieli do podzielenia się swoimi sprawdzonymi metodami pracy, Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił trzecią edycję konkursu „Lekcja dobrej historii”. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, a z ich pomysłów będzie mógł skorzystać każdy nauczycie

Krytyczne myślenie oraz ocena wiarygodności informacji i ich źródeł to umiejętności, które przydają się w codziennym życiu. Można ich uczyć na lekcjach historii, gdy ćwiczy się z uczniem analizę materiałów źródłowych i korzystanie z map oraz gdy zachęca się go do samodzielnego wyciągania wniosków. Warto wiedzieć, jak przygotować takie lekcję lekcje.

Wiele dobrych pomysłów zgromadzono w internetowej Bazie Dobrych Praktyk Instytutu Badań Edukacyjnych (www.bdp.ibe.edu.pl). Trafiają tam prace wyróżnione w konkursie „Lekcja dobrej historii”. IBE właśnie ogłosił trzecią edycję konkursu.

– Uczniowie znakomicie wyczuwają moment, kiedy nauczyciel sam nie jest zainteresowany tym, co chce przekazać – mówi Jacek Staniszewski nauczyciel oraz członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych. – Jest to naturalne, że niektórzy pewnych tematów nie czują. Jedni nauczyciele mogą pasjonować się danym tematem, inni mogą nie mieć do niego serca. Dzięki Bazie dobrych praktyk możemy uczyć się od innych, jak przeprowadzić dobrą lekcję. Chcemy też łączyć nauczycieli, żeby dyskutowali między sobą o tych rzeczach,

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele uczący w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wystarczy, że do 11 lipca zgłoszą swoje sprawdzone pomysły na lekcje. W tegorocznej edycji są należy nadsyłać pomysłowe i nowatorskie praktyki, które wyrabiają umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na historię z różnych punktów widzenia. Jury konkursu będzie brać pod uwagę między innymi precyzję opisu lekcji, która w łatwy sposób pozwoli odtworzyć jej przebieg w innych szkołach gimnazjalnych. Ważna będzie również zgodność praktyk z podstawą programową i dobór materiałów źródłowych.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://eduentuzjasci.pl/konkursldh.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*