IX Łódzka Wiosna Młodych Historyków

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ już po raz dziewiąty organizuje wiosenną konferencję naukową. W tym roku obrady będą odbywały się na trzech panelach tematycznych.

SKNH UŁ powstało w lutym 1946 r, od tego czasu zmieniło się wiele, jednakże niezmienne pozostaje to, iż jednym z najważniejszych elementów działalności koła naukowego łódzkich studentów jest organizowanie konferencji naukowych. Od dziewięciu lat, na wiosnę organizowane są Łódzkie Wiosny Młodych Historyków. Tegoroczna edycja podzielona została na trzy panele. „Panel I: Z Bogiem czy bez Boga? Postrzeganie religii w dziejach ludzkości. Panel dotyczy wpływu religii na działania człowieka na przestrzeni wieków i zmiennego stosunku ludzkości do kwestii wiary. Chcielibyśmy, by znalazło się w nim miejsce dla refleksji nad polityczną, społeczną, duchową i czysto kultową rolą religii w dziejach, a także dla omówienia zapatrywań człowieka na różnorodne systemy religijne i jego pozycji wewnątrz nich. Panel II: Wieczne wędrówki człowieka – poszukiwanie lepszego bytu. Panel poświęcony został bardzo istotnemu w dzisiejszych czasach problemowi migracji. W jego ramach będziemy rozpatrywać przyczyny, przebieg i skutki wszelakich ruchów migracyjnych od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Panel III: Klio i jej siostry. Obraz postaci i wydarzeń historycznych w sztuce i literaturze. W tym panelu chcielibyśmy skupić się na wizerunku zagadnień historycznych w szeroko pojętej kulturze (literatura, film, muzyka, malarstwo, rzeźba i inne). Zapraszamy do dyskusji o roli, jaką odgrywa kultura w kształtowaniu świadomości historycznej, o popularnych (lub całkowicie zapomnianych) motywach czerpanych z historii, twórczości konkretnych autorów czy nawet o całych nurtach w sztuce” – tłumaczy Hanna Zienkiewicz przewodnicząca SKNH UŁ – „Staraliśmy się, aby tegoroczna tematyka była zachęcająca dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych. Na pewno warto wziąć udział w naszej konferencji. Corocznie do Łodzi przybywa wielu młodych badaczy, którzy dzielą się wynikami swoich badań i ustaleń. To wartościowe doświadczenie, które daje ogromne satysfakcję.  Dodatkowym atutem naszej konferencji jest to, że jest ona otwarta – zapraszamy wszystkich do wysłuchania referatów prelegentów i wzięcia udziału w dyskusji”. Termin składania zgłoszeń upływa 6 marca 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Internecie. Patronat medialny nad IX Łódzką Wiosną Młodych Historyków, objął nasz portal. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad.

Źródło: sknh.uni.lodz.pl

Fot.: Budynek Instytutu Historii Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Fot. Autor

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*