Kilkadziesiąt kurhanów sprzed 2 tys. lat w województwie wielkopolskim

Nadleśnictwo Sarbia – tam archeolodzy wpadli na trop usypanych ok. 2,5 tys. lat temu ok. 40 kurhanów, które dla badaczy do dziś pozostawały tajemnicą.

Podczas analizy zdjęć satelitarnych (dla potrzeb geologii) Maciej Sokołowski z Budzynia zlokalizował ich skupisko, a potem o swoich przypuszczeniach, że są to starożytne budowle, poinformował lokalnych archeologów, którzy z kolei zwrócili się z prośbą do  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Poznaniu o zgodę na przeprowadzenie wykopalisk w obrębie jednego z kopców, które po otrzymaniu zgody miały miejsce w lipcu i sierpniu tegoż roku (sfinansowane przez WUOZ). Podczas tych prac naukowcy trafili na wiele śladów świadczących o tym, iż faktycznie mieli do czynienia z nekropolią: duże ilości węgli drzewnych, fragmenty naczyń ceramicznych, a także znajdujące się wewnątrz jamy spopielone ludzkie szczątki, które według archeologa Piotra Alagierskiego mogły należeć do dziecka. Po przebadaniu znalezionych fragmentów naczyń badacze doszli do wniosku, że cmentarzysko było przeznaczone dla przedstawicieli społeczności kultury jastorfskiej (wczesna epoka żelaza), wywodzących się z południowej Jutlandii oraz dorzecza dolnej i środkowej Łaby – naukowcy utożsamiają ją z przemieszczającym się z Europy Północnej w kierunku Morza Czarnego germańskim plemieniem Bastarnów. Zwrócono także uwagę na rozległe cmentarzyska (liczące ponad tysiąc pochówków), które były najbardziej charakterystyczne dla tej kultury, a biorąc pod uwagę fakt odkrycia badanego kopca w miejscu oddalonym od głównego ośrodka rozwoju kultury  jastorfskiej, za wyjątkowo cenne odkrycie archeolodzy uważają kurhany z puszczy noteckiej. Urząd konserwatora zapowiedział kontynuację tegorocznych prac przy tej nekropolii w przyszłym roku, zaś Romualda Bartkowiak (przedstawicielka WUOZ) dodała, iż po dokładnym ustaleniu kwestii dotyczących czasu jej funkcjonowania i przynależności kulturowej, zostanie ona wpisana do rejestru zabytków i objęta należyta ochrona prawną. Oprócz tego wyjaśnia także, jakie plan mają archeolodzy  w związku z odkryciem na terenie Nadleśnictwa Sarbia: będąc pod wrażeniem dużej ilości odkryć archeologicznych, zamierzają tam przeprowadzić projekt badawczy, dzięki któremu zarejestrowane zostaną do tej pory nieznane wszelkie ślady dawnego osadnictwa, którego  inicjatorka jest sama Romualda Bartkowiak.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Fot.: Herb województwa wielkopolskiego

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*