konferencja w Teheranie

28 listopada 1943 roku rozpoczęła się konferencja w Teheranie

Tego dnia 1943 roku rozpoczęła się konferencja w Teheranie

Konferencja w Teheranie była pierwszym spotkaniem przywódców wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Jej celem było uzgodnienie wspólnych przedsięwzięć politycznych, wojskowych i gospodarczych w związku z nową sytuacją, powstała po przejęciu inicjatywy strategicznej przez wojska państw koalicji antyhitlerowskiej i zarysowującą się perspektywą zakończenia II wojny światowej.

Udział w konferencji wzięli:

  • Winston Churchill (Wielka Brytania),
  • Franklin D. Roosevelt (Stany Zjednoczone),
  • Józef Stalin (ZSRS),
  • przedstawiciele sztabów generalnych tych państw.

Podczas konferencji zadecydowano o:

  • zorganizowaniu II frontu, który miał wyruszyć z Normandii w maju 1944 r.,
  • ustalono zasady współpracy Naczelnego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych z Naczelnym Dowództwem Radzieckich Sił Zbrojnych,
  • uzgodniono zwiększenie pomocy dla partyzantów Josipa Broz-Tito w Jugosławii.

Uznano, że korzystnie byłoby zaangażować Turcję po stronie aliantów oraz że Iran i Austria po zakończeniu wojny uzyskają niepodległość. Przedstawiono także projekt przesunięcia wschodnich granic Polski na linię Curzona, a zachodnich na linię Odry. Włączono też ziemie polskie w obszar planów strategicznych ZRSR.

Postanowień w sprawie Polski nie ogłoszono i nie poinformowano o nich rządu RP na uchodźstwie. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie Niemiec (Stalin był przeciwny podziałowi tego państwa). Konferencja zakończyła się 1 grudnia 1943 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*