Koniec poszukiwań. Czy odnaleziono miejsce spoczynku Hubala?

W minioną sobotę na cmentarzu rzymskokatolickim w Inowłodzu k. Spały, został przeprowadzony kolejny, III etap prac sondażowych, mających na celu poszukiwanie miejsca pochówku śp. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Organizatorem prac była Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, zaś prace zostały zrealizowane siłami członków Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz przy udziale innych wolontariuszy. Jak zwykle, w pracach uczestniczył także i patronował nam program „Było… nie minęło”.

Był to już ostatni etap poszukiwań.

W trakcie wykonywanych prac w miejscu poszukiwań natrafiono na szczątki ludzkie, m. in. kości kończyn dolnych i górnych, które były złożone w rejonie muru otaczającego cmentarz; nie był to jednak typowy pochówek w ziemi. Sposób oraz głębokość ułożenia w gruncie wskazują jednoznacznie, że kości zostały skupione w jednym miejscu (pod murem) po przeniesieniu ich z innego miejsca, i przykryte warstwą gliny i kamieni. W badanym gruncie, w miejscu prowadzonych prac, nie stwierdzono przy tym żadnych elementów metalowych, np. guzików.

Powyższe ustalenia, wynikające z przeprowadzonych prac sondażowych, mogą dowodzić o prawdziwości dotychczasowych twierdzeń i przypuszczeń (stojących u podstaw podjęcia decyzji o przystąpieniu do poszukiwań), że są to szczątki „oficera”, którego w 1949 roku Stanisław Kowalski miał potajemnie pochować na cmentarzu, w pobliżu muru.

Warto przy tym podkreślić, że odnalezione podczas sobotnich prac szczątki znalazły się „pod murem” po ich dwukrotnym przenoszeniu: w 1949 roku, z grobowca rodziny Kowalskich w nieoznaczone miejsce w pobliżu muru otaczającego cmentarz, a stamtąd, w połowie lat 80-tych, kilka metrów obok, na skutek ich odnalezienia (i naruszenia) podczas budowy grobowca.

Odnalezione elementy szkieletu oraz mniejsze fragmenty kostne zostały ekshumowane i przekazane do analizy antropologicznej, po wykonaniu której zostaną przeprowadzone badania genetyczne. Dopiero szczegółowe wyniki tych badań pozwolą ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy odnaleziono miejsce spoczynku Hubala. Informację na ten temat przekażemy niezwłocznie, gdy tylko będzie to możliwe.
Jednocześnie pragniemy poinformować (na podstawie wstępnej oceny antropologicznej), że wśród ekshumowanych szczątków znajdują się kości mężczyzny w wieku ok. 40-50 lat.

Dariusz Szymanowski
www.wizna1939.eu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*