Księgi parafialne zamurowane w ścianie

Karmelici z Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Miadziole na północnej Białorusi dokonali niebagatelnego odkrycia. W murach świątyni odnaleźli księgi parafialne oraz relikwie świętych, które znajdowały się tam od 1940 roku.

Kościół w Miadziole ufundował w 1754 roku starosta zarzecki Antoni Koszczyc. Podczas budowy świątyni powstał także klasztor, w którym osiedlili się karmelici. Losy klasztory były różne. Po klęsce powstania listopadowego karmelici opuścili opactwo, do którego powrócili dopiero w 1927 roku. II wojna światowa spowodowała, że zakonnicy znów musieli opuścić budynek klasztoru na rzecz komunistów, którzy zrobili z niego magazyn nawozów sztucznych. Dopiero w 1989 odprawiono tam pierwszą mszę po odzyskaniu kościoła. Obecnie w tym kościele mieszka trzech zakonników.

Przez wiele lat nikt nie wiedział o istnieniu skarbu w murach Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej. W 2018 roku jednemu z zakonników, w czasie kwerendy w krakowskim archiwum, natrafił na ciekawe dokumenty i zapiski. Były one poświęcone historii klasztoru, a dodatkowa notatka z dokładnymi danymi, mówiła o tajnej skrytce, stworzonej przez jednego z karmelitów w celu ukrycia ksiąg i relikwii. Brat obawiał się, że trafią w ręce Sowietów – podał ojciec Jury Kułaj, przełożony wspólnoty w Miadziole.

Karmelici z Miadziołu  w skrytce odnaleźli księgi parafialne z XIX wieku, kronikę klasztoru i parafii datowaną na 1927 rok oraz relikwie świętych: Cecylii, Teresy od Dzieciątka Jezus i Grzegorza Wielkiego.

Kwerenda w archiwum w Krakowie pozwoliła także zakonnikom na poznanie życia klasztoru i parafian w okresie międzywojennym, a to dzięki zdjęciom z tamtego okresu. Fotografie przedstawiają różne święta, a także zniszczenia, którym uległa świątynia. Obecnie zdobią one ściany kościoła.

Przełożony klasztoru podał, że znaleziska zostaną zabezpieczone. W przyszłości będzie istniała możliwość udostępnienia dokumentów wiernym, którzy będą poszukiwać na przykład rodzinnych dokumentów; dodatkowo przygotowane będą relikwiarze, które pozwolą na oddawanie czci świętym.

Źródła: belsat.eu, radzima.org
Fot. Wikimedia Commons

Karolina Charchowska

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*