Lekcja Kozłowskiego w MN w Warszawie

W dniach 9 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 odbywa się pokaz specjalny Lekcji Jarosława Kozłowskiego – pracy pozyskanej dzięki Fundacji GESSEL dla MNW.

Dzięki wsparciu Fundacji GESSEL dla MNW oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać do zbiorów Muzeum wyjątkową pracę jednego z najwybitniejszych twórców sztuki konceptualnej w Polsce – Jarosława Kozłowskiego. Dzieło – uznawane za podręcznikowy przykład sztuki konceptualnej – będzie prezentowane w Gmachu Głównym MNW w ramach specjalnego pokazu od 9 grudnia 2014 do 4 stycznia 2015.
Praca Jarosława Kozłowskiego Lekcja (1973) jest dziełem uznawanym dziś za podręcznikowy przykład sztuki konceptualnej. Artysta – jeden z najwybitniejszych polskich twórców tego nurtu – podejmuje w niej istotne z punktu widzenia historii sztuki zagadnienie podmiotowości i reprezentacji. Konfrontuje różne sposoby ukazywania rzeczywistości: od myśli, poprzez mowę i tekst, po różne sposoby wizualnego odwzorowania empirii. Do obszaru sztuki wprowadza problematykę języka, wydobywa kwestię relacji łączących go z ciałem i podmiotem.

Lekcja była pierwszym performensem przeprowadzonym w założonej przez Kozłowskiego w 1973 roku Galerii Akumulatory 2. Praca pozwala zrozumieć kluczową dla lat 70. postawę wobec tego, czym może być dzieło sztuki, a także pojąć sens konceptualnego zwrotu w sztuce. Można określić ją jako rarytas na rynku dzieł sztuki, na którym obiekty tej rangi, pochodzące z tego okresu, pojawiają się bardzo rzadko. Wzbogacenie Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie o Lekcję Jarosława Kozłowskiego było możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz wsparciu darczyńców: Gessel Koziorowski sp. z o.o., Katarzyny i Marka Opińskich, Tomasza Sielickiego i Fundacji GESSEL dla MNW.
Jarosław Kozłowski w latach 1963–69 studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1972 do 1990 roku prowadził założoną przez siebie Galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, w której prezentował twórczość polskich i zagranicznych artystów awangardowych. W latach 1991–93 był kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Prace wystawiał na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii, Australii, Anglii, Danii, Kanadzie, Norwegii, Szwajcarii i USA. Był jednym z prekursorów polskiej sztuki pojęciowej. Zajmuje się rysunkiem, instalacją, książką artystyczną i sztuką performance. Mieszka i pracuje w Poznaniu, , gdzie od 1967 roku prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie rysunku i malarstwa (obecnie jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w latach 1981–87 piastował stanowisko rektora tej uczelni).  W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy.

Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*