Mszał Wrocławski z XVI wieku zostanie zaprezentowany publiczności

Najstarszy wydrukowany na ziemiach polskich mszał zostanie zaprezentowany publicznie przez Książnicę Cieszyńską.

24 września w Książnicy Cieszyńskiej udostępniony publiczności zostanie  Mszał Wrocławski, najstarszy drukowany mszał na ziemiach polskich. Missale Vratislaviense pochodzi z początku XVI wieku. Został on wydrukowany w 1505 roku w Krakowie przez Jana Hallera i Sebastiana Hybera. Przez wiele lat sądzono, że ów druk pochodzi z 1555 roku i że był mszałem wydrukowanym w Moguncji dla diecezji gnieźnieńskiej. Dopiero w 2014 roku okazało się, że w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej znajduje się Mszał Wrocławski. W sumie, w Polsce znajdują się 23 egzemplarze Missale Vratislaviense.

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Hubert Nowak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*