Napis Solidarność w jednej z cel zakładu karnego

W Zakładzie Karnym w Łupkowie (woj. podkarpackie) odkryto w jednej z cel napis „Solidarność”. Napis został wyryty najprawdopodobniej podczas stanu wojennego.

Napis o wymiarach ok. 70 na 50 cm zostały odkryty podczas prac remontowych pod warstwą farby w celi numer 14, w której w latach 80. XX w. przebywały osoby internowane.

Napis jest w dobrym stanie, mimo, że od jego wykonania minęło już kilkadziesiąt lat. Jak zapewnia rzecznik dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, mjr Jarosław Wójtowicz napis zostanie zabezpieczony. Nie może jednak pozostać w celi, dlatego fragment tynku ze znaczkiem Solidarności zostanie prawdopodobnie wycięty ze ściany i trafi na jedną z ekspozycji poświęconych stanowi wojennemu. W fachowym przeprowadzeniu tej operacji pomóc mają w tym pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej postanowił odnaleźć autora. Pomóc w tym mają dokumenty i relacje osadzonych w stanie wojennym w Łupkowie. Historycy mają jednak mają pierwsze przypuszczenia, kto to mógł być. To prawdopodobnie osoba, która po zwolnieniu z internowania wyjechała do Australii.

Do czasu podjęcia decyzji w sprawie znaleziska prace remontowe w miejscu odkrycia zostały wstrzymane.

Obóz internowania w Łupkowie został utworzony 20 marca 1982 r. i działał do 23 grudnia tego samego roku z przerwą w sierpniu. Internowanych osadzano w pawilonach I i II. Przetrzymywano tutaj osoby głównie w wieku 17 – 41 lat. W różnych okresach były różne liczby osadzonych – od 100 do nawet 160 osób. Najliczniejsze grupy stanowili robotnicy i pracownicy umysłowi – po 32 procent. Internowani w Łupkowie starali się prowadzić aktywne życie kulturalne. Powstał jeden z lepszych chórów obozowych, próbowano sporządzać biuletyny, pamiątkowe znaczki i pieczątki.

Źrodło: dzieje.pl, rzeszow.tvp.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*