Oddano do konserwacji dokumentację techniczną ORP „Wicher” i „Burza”

 

30 marca 2017 r.: tego dnia podpisano porozumienie między Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni a firmą Thales. W ramach tego porozumienia firma ma przekazać środki na rekonstrukcję dokumentacji zdawczej 2 okrętów: kontrtorpedowców ORP „Wicher” i ORP „Burza”.

Dokumentacja powstałych a latach międzywojennych OPR „Wicher” i „Burza” składa się z 12 tomów: w każdym z nich znajduje się ok. 100 arkuszy technicznych rysunków, które przedstawiają poszczególne mechanizmy, instalacje maszynowe, uzbrojenie oraz kadłub z jego częściami konstrukcyjnymi. Są one cenną pamiątką, gdyż stanowiły integralną część protokołu odbioru tych okrętów ze stoczni Chantiers Navals Francais. Od 1953 r. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni działało jako  jako Ekspozycja Plenerowa Broni i Uzbrojenia Morskiego, jednak w listopadzie 2012 r. przeniosło się ono do nowej, lepiej wyposażonej siedziby przy ul. Zawiszy Czarnego 1B-wcześniej zbiory placówki magazynowano w różnych obiektach należących najczęściej do Marynarki Wojennej, co miało negatywny wpływ na przechowywane w nich eksponaty, a zwłaszcza na dokumenty. W przypadku tej dokumentacji Tomasz Miegoń (dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni) poinformował o ich jak najszybszej konserwacji: dlatego też muzeum 30 marca podpisało umowę z firmą Thales (jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa), która sfinansuje prace przy 1 z tomów dokumentacji tych okrętów, a prace nad kolejnymi częściami zostaną wykonane później, w miarę pozyskania środków na nie. Według Agnieszki Ruty (główna inwentaryzator muzeum) poddano odgrzybieniu wszystkie 12 tomów, a kolejnym krokiem przy pracach nad nimi mają być już bardziej specjalistyczne zabiegi konserwatorskie, np. oczyszczenie papieru (zwłaszcza w tych miejscach, gdzie grzyb pozostawił po sobie plamy), jego podklejenie i wzmocnienie w niektórych miejscach. Prace przy 1. albumie, w którym znajduje się dokumentacja okrętu OPR „Wicher” mają być przeprowadzone przez Pracownię Konserwatorską Dariusza Subocza z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Okręt ten wszedł do służby w 1930 r., był 1. polskim niszczycielem, który w latach międzywojennych pełnił funkcję jednostki flagowej Dywizjonu Kontrtorpedowców. 3 września 1939 r. stoczył wraz z ORP „Gryf” i helską baterią cyplową walkę z zespołem niemieckich niszczycieli, a kilka godzin później został zatopiony. Z kolei  ORP „Burza” służył od 1932 do 1960 r.-wtedy stał się okrętem-muzeum i funkcję tą pełnił do 1975 r., a jego rolę przejął wtedy ORP „Błyskawica”.

Źródła: strefahistorii.pl, gospodarkamorska.pl, dzieje.pl

Fot.: „Wicher” i „Burza” z wizytą w Kilonii, 1935 r.

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*