odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków

14 sierpnia 1914 roku została ogłoszona odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków

Tego dnia 1914 roku została ogłoszona Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków – czyli Manifest do Narodu Polskiego

Odezwa Mikołaja Mikołajewicza do Polaków ogłoszona 14 sierpnia 1914 roku, czy też Manifest Wielkiego Księcia, Manifest do Narodu Polskiego miał miejsce po wybuchu I wojny światowej. Naczelny wódz wojsk rosyjskich obiecywał Polakom pojednanie i autonomię.

Wybiła godzina, w której przekazane Wam marzenie ojców i dziadów Waszych ziścić się może.  Przed półtora wiekiem żywe ciało Polski rozszarpano na kawały, ale dusza jej nie umarła. Żyła ona nadzieją, że nadejdzie godzina zmartwychwstania dla Narodu Polskiego i dla pojednania się braterskiego z Wielką Rosyą.

Tak brzmiał początek odezwy do narodu polskiego.

W obliczu I wojny światowej temat narodu polskiego powrócił na arenę międzynarodową. Trzej zaborcy, Niemcy, Austria i Rosja, postanowili sięgnąć po wszystkie rezerwy osobowe. Jako pierwszą odezwę wydała 8 sierpnia Austria. Plan Austriaków był najprostszy. Połączenie Kongresówki z Galicją pod przywództwem Habsburgów. Plan niemiecki w swojej odezwie obiecywali wolność i niepodległość.

Istniały dwie koncepcje. Pierwsza mówiła o utworzeniu na granicy z 1796 roku. Natomiast druga koncepcja „Mitteleuropa”, z punktu widzenia ekonomicznego dużo korzystniejsza, zakładała utworzenie państw na wschód od Niemiec z ziem zaboru rosyjskiego. Formalnie te państwa byłyby niepodległe, lecz zależne ekonomicznie od Rzeszy.

Wobec tych dwóch odezw, Rosjanie mieli olbrzymią przewagę.

Niech znikną granice, które rozdzieliły na kawałki naród Polski! Niech złączy się On w jedną całość pod berłem Cesarza Rosyjskiego! Pod berłem tem odrodzi się Polska, wolna pod względem swej wiery, języka i samorządu.

Plan rosyjski zakładał połączenie ziemi polskich, które znajdowały się pod panowaniem wszystkich trzech zaborców. Bardzo ważny fragment mówi o samorządzie polskim. Zastanawiano się nad tym, czy samorząd będzie wchodził w skład imperium, czy będzie podlegał autonomii. Koło polskie w Dumie Rosyjskiej, na czele którego stał Roman Dmowski, zdecydowanie popierało drugą opcję. Oczywiście, nie zabrakło też głosów sprzeciwu, szczególnie ze strony Ivana Goremykina, który widział w tym dążenia separatystyczne Polaków.

Zajrzyj też tutaj: Działalność polityczna Romana Dmowskiego

On też skłonił cara do zaniechania pierwotnego planu, w którym to sam car miał wydać ową odezwę.

Głównym pomysłodawcą odezwy był minister spraw zagranicznych, Siergiej Sazanow. Odezwa miała zjednać Polaków oraz pokazać zachodnim sojusznikom, że Rosja planuje zniszczenie Rzeszy. Kierunek uderzenia miał iść w linii Warszawa-Poznań-Berlin.

Ludność polska bardzo niechętnie odnosiła się do odezw niemieckiej i austriackiej. Panowała ogólna niechęć do wojsk tych zaborców. Z kolei na odezwę rosyjską zareagowano bardzo entuzjastycznie. Powszechne było zamawianie mszy za cara, a nawet przekazywano darowizny na rzecz rannych żołnierzy.

One Comment

  1. Jak to moja Babunia powtarzała? Car mikałaj wydał manifest.MIORTWYM SWABODA ŻYWYM PAD ARIEST. PONAD 100 LAT I nihil novi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*