Odkryto starożytne chaty nad brzegiem Nilu

Archeolodzy prowadzący wykopaliska na stanowisku archeologicznym Sfinks w środkowym Sudanie dokonali odkrycia szeregu otworów wydrążonych przez ludzi w skałach położonych na zachodnim brzegu Nilu. Zdaniem naukowców otwory te przypuszczalnie mogą być szczątkami starożytnych siedzib ludzkich z okresu mezolitu (pomiędzy 9 tysięcy  a 5 tysięcy lat p.n.e.).

Odkryte otwory zostały wydrążone przez ludzi w granitowej skale na wysokości około 1,3 do 3,2 metra nad powierzchnią obecnego gruntu. Otwory mają regularny, cylindryczny kształt a średnica każdego z otworów wynosi od 40 do 50 mm. Ich regularne kształty i średnica wyraźnie wskazują, że są one wytworem pracy człowieka i różnią się na tle innych tego rodzaju naturalnych struktur. Zdaniem archeologów drążenie tego rodzaju otworów musiało być piekielnie męczącym i długotrwałym procesem. Jednocześnie stwierdzono, że do wydrążenia otworów doszło bez użycia narzędzi metalowych. Na obecnym etapie badań archeologicznych nie można również określić w jaki sposób doszło do wykonania tych otworów. Według pierwszej z przyjętych hipotez otwory te mogły być symbolem starożytnych rytuałów związanych z magią i duchowością, jednak brak jest konkretnych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. Zamiast tego archeolodzy przyjęli hipotezę, według której wydrążone otwory zostały wykonane w celach bardziej praktycznych – posłużyły do budowy chat zakotwiczonych w skale. Do udowodnienia tej hipotezy wykorzystane zostały bardziej szczegółowe pomiary odkrytych otworów skalnych, uzyskane podczas wykopalisk archeologicznych, które miały miejsce w 2015 r. Pomiarów otworów dokonano przy użyciu fotogrametrii, fotografii i modelowania 3D. W oparciu o uzyskane dane naukowcy dokonali hipotetycznej rekonstrukcji dwóch drewnianych budowli, opierających się na giętkich słupach, zakotwiczonych w wydrążonych otworach. Powierzchnia hipotetycznych chat nie była zbyt duża, jednak była to bardzo solidna konstrukcja, zapewniająca mieszkańcom bezpieczne schronienie i przebywanie przez cały dzień w cieniu.

Źródła: ibtimes.co.uk

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*