Początki państw. Dania│Recenzja

J. Morawiec, Początki państw. Dania

Dania znajdująca się w orbicie krajów skandynawskich kojarzy nam się głównie z dogodną lokalizacją wypadów wikingów na wybrzeża zachodniej Europy w epoce średniowiecza. Tymczasem historia początków państwa Duńczyków to także spory o władze, rozwój ośrodków handlowych, własny krąg kulturowy.

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w ramach serii „Początki państw” ukazała się książka opisująca genezę kształtowania się państwowości Danii. Autorem publikacji jest Jakub Morawiec, mediewista i pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Autor ujął początki tegoż kraju w pięciu rozdziałach. Już na wstępie razi stosunkowo niewielki wykaz bibliograficzny bez wyodrębnienia bazy źródłowej. A przecież Autor w książce często przywołuje cytaty chociażby kronikarzy, świadków tamtejszych procesów i zdarzeń. Powołuje się również na odkrycia archeologiczne. Przypisów również brak, co ułatwiłoby potencjalnemu czytelnikowi odesłanie do dodatkowych materiałów źródłowych, aby zgłębić temat.

Przechodząc do treści, a zatem meritum. Na początku Morawiec skupił się na przedstawieniu czasów wikińskiego królestwa w IX stuleciu .Następnie w swej pracy podkreślił także ważną rolę dynastii Jelling, co ujął w następujących słowach:

Moment, w którym do głosu w Danii doszła dynastia Jelling, okazał się punktem zwrotnym w procesie formowania się średniowiecznego duńskiego regnum.

Odrębny rozdział stanowi panowanie Knuta Wielkiego i jego synów. Pośród wątków politycznych, Autor nakreślił rozwój najważniejszych ośrodków władzy i wymiany handlowej takich, jak np.: Hedeby, Jelling w świetle badań archeologicznych.  Kres rozważań zajmuje krótki epilog, w której Autor podkreślił śmierć władcy Swena Ulfssona w 1076 roku za przełomową cenzurę w dziejach państwa duńskiego. Można rzec, że kończy on pewien okres stabilizacji kraju.

Na koniec warto dodać, iż książka została zaopatrzona w kolorowe ilustracje przedstawiające zrekonstruowane osady duńskie, zachowane fragmenty wałów, czy słynnego obozu wojskowego w Trelleborg. Pracę Morawca czyta się przystępnie, Autor nie używa naukowych pojęć, wręcz prostym językiem starał się przedstawić dzieje Danii na niespełna ponad 200 stronach.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie

Ocena: 4/6

Ewelina Kazienko                             

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*