Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja | Konferencja

Celem konferencji, organizowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Historii Chicago, Muzeum Polskim w Ameryce oraz Uniwersytetem Loyola w Chicago, jest pokazanie doświadczenia polskich imigrantów przybywających do Chicago i mieszkających w tym mieście. Interesuje nas okres ponad 150 lat historii Polonii w „wietrznym mieście”.

Pokazane zostaną z jednej strony doświadczenia i praktyki związane z integracją w środowisku amerykańskim, a z drugiej z podtrzymaniem polskiej tożsamości. Interesują nas różne strategie dotyczące zachowania i zmiany tożsamości, sposobu wchodzenia w relacje z amerykańską rzeczywistością różnych pokoleń emigracji, zróżnicowanie środowiskowe oraz wspólne wartości, które pomogły polskim imigrantom zbudować silne więzi w polsko-amerykańskiej społeczności. Konferencja da możliwość spojrzenia na doświadczenie wielu pokoleń imigrantów, którzy przyczyniali się do rozwoju miasta i kształtowali jego tożsamość.

Będzie okazją do przedstawienia historii i podkreślenia znaczenia polskich imigrantów w Chicago, opisania ich osiągnięć, codziennego życia, zmagań i wyzwań, którym stawiali czoła, pozwoli także na lepsze zrozumienie ich roli w nowym środowisku społeczno-ekonomicznym, stosunku do innych Polaków i do „starej” Ojczyzny.

Konferencja ma na celu ukazanie doświadczeń społeczności imigrantów i problemów w pogodzeniu polskiej tożsamości i integrowania się ze społecznością Chicago i społeczeństwem amerykańskim. Kiedy i w jaki sposób Polak zaczyna uważać się / być uważany za Amerykanina lub mieszkańca Chicago i jak się to zmieniało z biegiem czasu? Czy traktował bycie Polakiem i Amerykaninem za komplementarne czy wykluczające się tożsamości? Wreszcie, celem konferencji jest zbadanie, jak większa mobilność Polaków po roku 1989 zmieniła doświadczenia imigrantów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*