Potwierdzono obecność dawnego cmentarza bożogrobców w Bytomiu

Archeolodzy z Bytomia (śląskie) potwierdzili obecność dawnego cmentarza, który był przypisany zakonowi bożogrobców z Miechowa. Odkryto m.in.: fragmenty ceramiki naczyniowej z okresu średniowiecza i epoki nowożytnej.

To pierwszy etap prac związanych z terenem przy kościele pw. św. Ducha przy ul. Krakowskiej. Znajduje się tam obecnie obiekt pochodzący z XVIII w., który powstał niegdyś w miejscu kaplicy z przełomu XIII i XIV  w. O prowadzonych badaniach wykopaliskowych i odkryciach poinformowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Prace archeologiczne prowadzone były w dwóch sondażach dochodzących do bryły obecnego kościoła o powierzchni 4,5 m kw każdy. Mimo niewielkiego obszaru badan archeologom udało się uzyskać wiele cennych informacji.

Udało się im potwierdzić obecność dawnego cmentarza, który był przypisany zakonowi bożogrobców z Miechowa.

„Ogółem odsłonięto układy warstw odpowiadające poszczególnym etapom użytkowania tego obszaru oraz piec obiektów i piec grobów. Jeden z obiektów był obiektem pustym – był to wkop o niesprecyzowanym przeznaczeniu. Pozostałe cztery obiekty były to jamy grobowe, z czego w jednym z obiektów znajdowały się dwa groby zlokalizowane na różnych poziomach. Odkryto fragmenty ceramiki naczyniowej średniowiecznej i późniejszej, bryły stopionego ołowiu, gwoździe żelazne, jedna zawieszkę z brązu i dwie nowożytne monety”  – wyjaśnili badacze.

Odkryto również artefakty z okresu średniowiecza i nowożytności, które potwierdzają gospodarcze użytkowanie tego terenu w przeszłości. „Wiąże się to z istnieniem szpitala, przytułku oraz przedmieścia zlokalizowanego poza murami miejskimi Bytomia”  – poinformowali naukowcy.

Został potwierdzony przez archeologów „kunszt rzemieślniczy oraz popularne użytkowanie ołowiu do celów budowlano – gospodarczych w przeszłości”. Wówczas ołów był bardzo drogim surowcem, a jego liczne fragmenty świadczą o szerokim jego zastosowaniu, które mogło być związane z bliskim centrum wydobycia oraz przetwórstwa rud ołowiu. Bytom był znany z tego w historii, a archeologia zdaje się to potwierdzać.

Wykopaliska prowadzone w marcu to pierwszy etap badan tego terenu. Z informacji przekazanej przez Muzeum Górnośląskie wynika, że decyzja Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków oraz zespołu badawczego jeden z sondaży zostanie poszerzony po pół metra od strony dwóch dłuższych boków.

Dane zebrane w trakcie prac wykopaliskowych są teraz obecnie szczegółowo opracowywane.

W ciągu ostatnich lat badacze z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu prowadzili prace archeologiczne w innej części miasta – na wzgórzu św. Małgorzaty, zwanym Małgorzatką. Przy okazji wystawy, która była podsumowaniem tych badań, to tam zlokalizowany był otoczony potężnymi walami wczesnośredniowieczny gród kasztelański, gdzie urządzano i broniono okolicy słynącej z wydobycia cennego kruszcu jakim było srebro i także tam znajdował się ufundowany przez księcia Bolesława Kędzierzawego kościół romański, którego śladów archeolodzy wciąż szukają.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl                                                                              

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*